Proceeding: Dostawa dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn.„Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17.

Krzysztof Iskra
Gmina Miasto Nowy Targ
Deadlines:
Posted : 21-05-2019 08:36:00
Placing offers: 16-07-2019 09:30:00
Opening offers : 16-07-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.98 2019-05-21 08:36:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 291 2019-05-22 10:19:07 Public message
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf pdf 1215.41 2019-05-22 10:19:07 Public message
Nieedytowalna-wersja-formularza-JEDZ.pdf pdf 634.95 2019-05-22 10:19:07 Public message
SIWZ + zał 1,2 4, 5, 6, 7 ,8..pdf pdf 336.33 2019-05-22 10:19:07 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 631.99 2019-05-22 10:19:07 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.pdf pdf 1475.18 2019-06-06 08:32:34 Public message
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.pdf pdf 548.85 2019-06-10 11:23:51 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 73.73 2019-06-07 13:25:02 Public message
Zmiana ogłoszenia - termin.pdf pdf 74.16 2019-06-27 12:58:46 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ nr 3.pdf pdf 914.26 2019-06-28 12:54:02 Public message
Informacja art 86 ust 5..pdf pdf 888.74 2019-07-16 14:18:20 Public message
Informacja zgodna z art. 86 ust 5.pdf pdf 512.46 2019-07-16 14:25:20 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 934.65 2019-08-02 09:12:41 Public message
Ogłoszenie o podpisaniu umowy.pdf pdf 110.06 2019-08-30 10:00:54 Public message

Announcements

2019-08-30 10:01 Krzysztof Iskra Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Ogłoszenie o podpisa [...].pdf

2019-08-02 09:13 Krzysztof Iskra Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-07-16 14:25 Krzysztof Iskra Poprawna informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2019-07-16 14:18 Krzysztof Iskra Informacja zgodna z atr. 86 ust 5 ustawy PZP

Informacja art 86 us [...].pdf

2019-06-28 12:54 Magdalena Kozielec Wyjaśnienie i zmiana SIWZ nr 3

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2019-06-27 12:59 Magdalena Kozielec Zmiana ogłoszenia - termin

Zmiana ogłoszenia - [...].pdf

2019-06-10 11:24 Magdalena Kozielec Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do [...].pdf

2019-06-07 13:25 Krzysztof Iskra Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2019-06-06 08:32 Krzysztof Iskra Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

2019-05-22 10:20 Krzysztof Iskra SIWZ wraz z załącznikami

Edytowalna-wersja-fo [...].doc

Jednolity-Europejski [...].pdf

Nieedytowalna-wersja [...].pdf

SIWZ + zał 1,2 4, 5, [...].pdf

Załącznik nr 3 do SI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 722