Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 20-05-2019 11:04:00
Placing offers : 21-06-2019 12:00:00
Offers opening : 21-06-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.29 2019-05-20 11:04:00 Proceeding
2. SIWZ z zał. 1-8.pdf pdf 968.18 2019-05-20 11:04:00 Proceeding
3. espd-request.zip zip 83.77 2019-05-20 11:04:00 Proceeding
4. Zał. nr 1-7.doc doc 266.5 2019-05-20 11:04:00 Proceeding
5. SIWZ z poprawionym zał. nr 3.pdf pdf 968.12 2019-05-29 11:01:20 Public message
6. Zał. nr 1-7 z poprawionym zał. nr 3 do SIWZ.doc doc 266.5 2019-05-29 11:01:20 Public message
7. WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SIWZ.pdf pdf 586.18 2019-06-05 10:47:16 Public message
8. Zał. nr 1-7 z poprawionym zał. nr 3 do SIWZ.doc doc 268 2019-06-05 10:48:46 Public message
9. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf pdf 258.3 2019-06-07 09:10:55 Public message
10. Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ.pdf pdf 29.6 2019-06-12 10:09:01 Public message
11. Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 494.56 2019-06-14 10:43:25 Public message
12. Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 274.79 2019-06-21 13:57:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 35.81 2019-07-04 10:32:39 Public message

Announcements

2019-07-04 10:32 Jerzy Kopias W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-06-21 13:57 Jerzy Kopias Informacja z sesji otwarcia ofert

12. Informacja z ses [...].pdf

2019-06-14 10:43 Jerzy Kopias Modyfikacja SIWZ - zmiana numeru konta bankowego

11. Modyfikacja SIWZ [...].pdf

2019-06-12 10:09 Jerzy Kopias Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

10. Wyjaśnienie nr 3 [...].pdf

2019-06-07 09:12 Jerzy Kopias Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ wraz z projektem umowy

9. Wyjaśnienie nr 2 [...].pdf

2019-06-05 10:48 Jerzy Kopias Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z załącznikami w wersji pdf i edytowalnej

7. WYJAŚNIENIE nr 1 [...].pdf

8. Zał. nr 1-7 z pop [...].doc

2019-05-29 11:02 Jerzy Kopias Z uwagi na omyłkę pisarską we wzorze załącznika, nadane zostaje nowe brzmienie załącznika nr 3 do SIWZ

5. SIWZ z poprawiony [...].pdf

6. Zał. nr 1-7 z pop [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 729