Proceeding: przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 15/PN/2019 - dostawa środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Deadlines:
Published : 15-05-2019 14:18:00
Placing offers: 24-05-2019 10:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Termin składania ofert :24.05.2019 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  24.05.2019 godz: 10:30   

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 20.05.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 1 .xlsx xlsx 72.13 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 - FO.doc doc 46.5 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 projekt umowy-1.pdf pdf 401.2 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 4a - oswiadczenie_25a_1.docx docx 24.38 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 4b.doc doc 39.5 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 5 - GK.doc doc 36.5 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 6 - fakultatywny.doc doc 28 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 401.1 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 3435.83 2019-05-15 14:18:00 Proceeding
wyjaśnienia.pdf pdf 2902.2 2019-05-21 13:14:35 Public message
informacja na podst art. 86 ust. 5 PZPdocx.pdf pdf 436.15 2019-05-24 13:38:23 Public message
zawiadomienie.pdf pdf 856.66 2019-06-03 13:19:48 Public message

Announcements

2019-06-03 13:19 Bożena Chodysz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie.pdf

2019-05-24 13:38 Bożena Chodysz Informacja na podstawie art. 86 ust.5 PZP

informacja na podst [...].pdf

2019-05-21 13:14 Bożena Chodysz Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami

wyjaśnienia.pdf

The number of page views: 952