Proceeding: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów UDT (Katowice, Lublin, Ostrów Wlkp., Wrocław, Radom, Toruń) - ZP-DA-32/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 15-05-2019 09:58:00
Placing offers: 04-06-2019 12:00:00
Opening offers : 04-06-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest woparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów UDT (Katowice,Lublin, Ostrów Wlkp., Wrocław, Radom, Toruń).

Do oferty należy załączyć dokumenty - zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty do postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylkojedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę podpisać ofertę pod rygorem nieważności. Ofertę można złożyć pisemnie – na Kancelarię UDT lub przesłać w formie PDF przez platformę zakupową.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 oferta - proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer