Proceeding: Materiały sanitarne

Deadlines:
Posted : 14-05-2019 14:21:14
Placing offers: 16-05-2019 12:47:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Wymagane gwarancje:

zawór napełniający -nie mniej niż 10 lat,
zawór spustowy, , nie mniej niż 2 lata:
     - zawory kulowe, wpływowe,- nie mniej niż 25 lat
    - baterie umywalkowe, prysznicowe –nie mniej niż 25 lat
   - wężyki zbrojone-minimum 10 lat na zaciski, minimum 6 lat na pozostałe   elementyREGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ
KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU

1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.

3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

5) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie
z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.

8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

10) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.

13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.

14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

ul. Biskupia 23
ul. Biskupia 23
80-875 Gdańsk

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wężyk elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej do podłączenia spłuczki 1/2x1/2 L=40cm, mosiężne końcówki,wykończenie chrom, uszczelki - 10 pc. - (0)
2 Wężyk elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej do podłączenia spłuczki 1/2x3/8 L=40cm, mosiężne końcówki,wykończenie chrom, uszczelki - 10 pc. - (0)
3 Wężyk elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej do podłączenia spłuczki 3/8x3/8 L=40cm, mosiężne końcówki,wykończenie chrom, uszczelki - 10 pc. - (0)
4 Zawór pisuarowy czasowy samozamykający natynkowy wykonany z mosiądzu, chromowany, z regulacją czasu wypływu wody Ferro Z 211 - 3 pc. - (0)
5 Bateria natryskowa ścienna mosiężna,jednouchwytowa, regulator fi 40, klasa przepływu A, z słuchawką wielofunkcyjną, uchwytem punktowym oraz wężem natryskowym dł. nie mniej niż 1500mm, Valvex - 2 pc. - (0)
6 Zawór napełniający ½ – zasilanie dolne,kompaktowy,teleskopowy, szybkie napełnianie - 5 pc. - (0)
7 Zawór kulowy kątowy mosiężny 1/2x1/2 do spłuczki, z filtrem stal nierdzewna,wykończenie chrom,aluminiowe pokrętło Angel Plus - 5 pc. - (0)
8 Wylewka do baterii C, D=1/2,L=180mm - 5 pc. - (0)
9 Wylewka do baterii C, D=3/4 L= 180 mm - 5 pc. - (0)
10 Wylewka do baterii S, D=3/4 L= 180 mm - 5 pc. - (0)
11 Wylewka do baterii S, D=1/2 L= 180 mm - 5 pc. - (0)
12 Redukcja gumowa biała 50/40mm - 5 pc. - (0)
13 Złącze wieloredukcyjne z kielichem, fi 50 L-350mm,32/40/50 - 5 pc. - (0)
14 Rura PCV fi 50 L-500mm - 5 pc. - (0)
15 Rura PCV fi 50 L-1000mm - 5 pc. - (0)
16 Kolano PCV fi 32, 90 stopni - 5 pc. - (0)
17 Kolano PCV fi 32, 45 stopni - 5 pc. - (0)
18 Kolano PCV fi 32, 30 stopni - 5 pc. - (0)
19 Rura PCV fi 32mm L-250mm - 5 pc. - (0)
20 Rura PCV fi 32mm L-500mm - 5 pc. - (0)
21 Rura PCV fi 32mm L-1000mm - 5 pc. - (0)
22 Nypel ocynk fi 15 - 10 pc. - (0)
23 Mufa ocynk fi 15 - 10 pc. - (0)
24 Korek ocynk T9 z obrzeżem fi 15 - 10 pc. - (0)
25 Redukcja ocynk 1/2x3/4 - 5 pc. - (0)
26 Bateria mosiężna umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, stała wylewka, wykończenie chrom, regulator fi 40mm, klasa przepływu A Valvex - 3 pc. - (0)
27 Zawór spustowy, oszczędny do spłuczki uniwersalnej kompakt, funkcja stop 3/6 L - 5 pc. - (0)
28 Zawór kulowy woda 1/2, z dławikiem,mosiężny,nakrętno-nakrętny - 3 pc. - (0)
29 Zawór kulowy woda 3/4 z dławikiem,mosiężny,nakrętno-nakrętny - 2 pc. - (0)
30 Kolano PCV FI 50, 45 stopni - 5 pc. - (0)
31 Syfon pisuarowy tworzywo biały butelkowy - 10 pc. - (0)
32 Mufa złączka mosiądz/miedź GW 1/2x15 - 10 pc. - (0)
33 Nypel złączka mosiądz/miedź GZ 1/2x15 - 10 pc. - (0)
34 Kolanko CU fi 15 dwukielichowe 90 stopni - 10 pc. - (0)
35 Kolanko CU fi 15 dwukielichowe 45 stopni - 10 pc. - (0)
36 Kolanko CU fi 15 jednokielichowe, 90 stopni - 10 pc. - (0)
37 Kolanko CU fi 15 jednokielichowe, 45 stopni - 10 pc. - (0)
38 Traper PCV 110mm z kielichem i uszczelką - 10 pc. - (0)
39 Redukcja PCV 110x110mm - 5 pc. - (0)
40 Kolanko uniwersalne skręcane fi 110 - 5 pc. - (0)
41 Syfon umywalkowy Fi 32 sitko metalowe, nierdzewne - 10 pc. - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 5 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 103

Send a message