Proceeding: Znak drogowy B-20

Deadlines:
Posted : 14-05-2019 10:00:00
Placing offers: 16-05-2019 07:58:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

 "działającna podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oelektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na robotybudowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych fakturelektronicznych"

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Znak drogowy B-20-"Stop"800mm malowany proszkowo, wyklejany folią odblaskową z uchwytami do słupka. Znak zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 z późn.zm.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 1 pc. CSP w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119, Legionowo
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer