Proceeding: Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – II tura

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 10-05-2019 09:35:00
Placing offers: 12-06-2019 11:30:00
Opening offers : 12-06-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS090-215315-pl - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 413.85 2019-05-10 09:35:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 1399.5 2019-05-10 09:35:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz ofertowy.doc doc 885 2019-05-10 09:35:00 Proceeding
Zał. 4 - oświadczenie o rodo.docx docx 18.19 2019-05-10 09:35:00 Proceeding
espd-request-1.zip zip 80.23 2019-06-05 11:35:51 Proceeding
zmiana treści siwz z dnia 15.05.2019r..pdf pdf 406.44 2019-05-15 13:33:15 Public message
zmiana treści siwz z dnia 24.05.2019r..pdf pdf 81.14 2019-05-24 09:30:10 Public message
zmiana treści siwz z dnia 31.05.2019r..pdf pdf 41.09 2019-05-31 07:39:17 Public message
zmiana treści siwz z dnia 05.06.2019r..pdf pdf 44.3 2019-06-05 14:36:02 Public message
informacja w sprawie wadium.pdf pdf 41.46 2019-06-06 11:06:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 462.07 2019-06-13 10:30:12 Public message
zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc doc 29.5 2019-06-13 12:38:50 Public message
wybór oferty na stronę internetową - część 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.pdf pdf 547.89 2019-07-03 09:36:14 Public message
informacje o unieważnienieniu wyboru oferty i unieważnieniu postępowania w części 24 na stronę internetową.pdf pdf 77.65 2019-07-05 14:02:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert część 4,12 i 20.pdf pdf 106.25 2019-07-09 14:19:23 Public message
informacje o unieważnienieniu wyboru oferty w części 6 - na stronę internetową.doc doc 61 2019-07-10 13:28:42 Public message
informacje o unieważnienieniu wyboru oferty w części 17 - na stronę.pdf pdf 43.32 2019-07-12 10:19:24 Public message
informacja o wyborze oferty część 17 - na stronę internetową.pdf pdf 62.8 2019-07-17 14:12:19 Public message
sprostowanie informacji w części 17.pdf pdf 50.59 2019-07-19 13:32:33 Public message

Announcements

2019-07-19 13:32 Krystyna Obecna sprostowanie informacji w zakresie części 17

sprostowanie informa [...].pdf

2019-07-17 14:12 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 17

informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-12 10:19 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części 17

informacje o unieważ [...].pdf

2019-07-10 13:28 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 6

informacje o unieważ [...].doc

2019-07-09 14:19 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4,12 i 20

informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-05 14:02 Krystyna Obecna w załączeniu informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 24

informacje o unieważ [...].pdf

2019-07-03 09:36 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,i 28

wybór oferty na stro [...].pdf

2019-06-13 12:38 Krystyna Obecna załącz nr 3 - 0świadczenie o grupie kapitałowej

zał. 3 - oświadczeni [...].doc

2019-06-13 10:30 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-06 11:06 Krystyna Obecna Z uwagi na dostrzeżone w ostatnim czasie problemy z systemem bankowości elektronicznej Zamawiający zaleca, by w przypadku gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu na mniej nie 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert korzystać z funkcji przelewów natychmiastowych.

informacja w sprawie [...].pdf

2019-06-05 14:36 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-31 07:39 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-24 09:30 Krystyna Obecna Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści siwz

zmiana treści siwz z [...].pdf

2019-05-15 13:35 Krystyna Obecna Zamawiający, informuje, że podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Rozdziale 2 siwz dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 24, który otrzymuje brzmienie określone w zamieszczonym załączniku.

zmiana treści siwz z [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 980