Proceeding: Dostawa 8 kamer E6605H Mini

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 09-05-2019 08:53:00
Placing offers: 16-05-2019 08:52:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza69 jest zainteresowana zakupem 8 kamer E6605H Mini.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak,  tel.261 262 992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl

Warunki dostawy i płatności:

  • dostawa do Akademii Marynarki Wojennej,
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musibyć dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,przedmiot zamówienia jest właściwej jakości,
  • fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim. 

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego:  nie mniej niż 24 miesiące.

Załącznik do postępowania: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2019-05-09 08:53:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.jpg jpg 74.85 2019-05-11 12:04:07 Public message

Announcements

2019-05-11 12:04 Adam Woźniak Pytania do postępowania:
1. Proszę o zamieszczenie opisu technicznego kamery.
Odp. Zamawiający opis techniczny kamery przedstawia w załączniku.

Opis przedmiotu zamó [...].jpg

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kamera mini E6605H - 8 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer