Proceeding: Dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych - AE/ZP-27-24/19

Deadlines:
Published : 03-05-2019 18:16:00
Placing offers : 12-06-2019 10:00:00
Offers opening : 12-06-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania: 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz  Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
 8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw
 9. Załącznik Nr 6.1-6.7 -Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 89.5 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 211.24 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 727.48 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 69.5 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.07 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.67 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 54.5 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1-6.7.xls xls 102 2019-05-03 18:16:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 120.02 2019-05-04 11:12:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 513.92 2019-05-22 14:20:54 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 477.47 2019-05-20 11:05:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 493.64 2019-06-12 14:39:33 Public message
Informacja o wyborze oferty oraz uniewaznieniu.PDF PDF 1341.22 2019-07-30 15:27:42 Public message

Announcements

2019-07-30 15:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-4 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 oraz 6.

Informacja o wyborze [...].PDF

2019-06-12 14:40 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-22 14:21 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-20 11:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-04 11:13 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1842