Proceeding: „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI”

Deadlines:
Posted : 30-04-2019 09:42:00
Placing offers: 10-06-2019 10:15:00
Opening offers : 10-06-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 773.52 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 1.docx docx 100.36 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 1a.pdf pdf 686.15 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 1b.pdf pdf 767.13 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 2a.doc doc 168 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 3.pdf pdf 407.97 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 4.pdf pdf 201.01 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
zał. 2.zip zip 198.83 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.02 2019-04-30 09:42:00 Michał Krzysteczko Proceeding
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.78 2019-05-30 14:57:49 Anna Cofała Public message
Pytania i odpowiedzi.docx docx 125.77 2019-05-30 14:57:22 Anna Cofała Public message
zał. 1 po zmianie.docx docx 97.36 2019-05-30 14:57:42 Anna Cofała Public message
Informacja z otwarcia ofert 10.06.2019r.-PDF.pdf pdf 444.62 2019-06-10 15:27:27 Anna Cofała Public message
ogłoszenie zmian- opublikowane.pdf pdf 68.7 2019-06-04 15:00:27 Anna Cofała Public message
ogłoszenie wyników- 25.07.2019 r. .pdf pdf 480.85 2019-07-25 14:45:41 Anna Cofała Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 107.95 2019-08-16 16:26:58 Michał Krzysteczko Public message

Announcements

2019-08-16 16:27 Michał Krzysteczko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-07-25 14:46 Anna Cofała ogłoszenie wyników postepowania

ogłoszenie wyników- [...].pdf

2019-06-10 15:27 Anna Cofała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-04 15:01 Anna Cofała Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ogłoszenie zmian- op [...].pdf

2019-05-30 15:05 Anna Cofała pytania i odpowiedzi oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

zał. 1 po zmianie.do [...].docx

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1929

Send a message