Proceeding: Opracowanie wieobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy parkingu przy KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 26-04-2019 16:11:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2. Do oferty należy dołączyć zeskanowane referencje.                                  

 3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00.

4. Termin realizacji zamówienia – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy / wystawienia zlecenia.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                                                                                                                                                    

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowaniewielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy parkingu przy KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18 usługa

Zał.nr 1 - Formularz [...].pdf

Zał.nr 2 - PFU.pdf

Zał.nr 3 - Mapa pogl [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zrealizowane usługi 40% ilość zrealizowanych usług, proszę uzupełnić Załącznik nr 1 (Buyer requires the attachment of a file)

Zał.nr 1 - Formularz [...].pdf

(0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimalna gwarancja 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia bez wad, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 4790

Send a message