Proceeding: Opracowanie wieobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy parkingu przy KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 26-04-2019 16:11:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2. Do oferty należy dołączyć zeskanowane referencje.                                  

 3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00.

4. Termin realizacji zamówienia – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy / wystawienia zlecenia.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                                                                                                                                                    

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 196.35 2019-04-26 16:11:00 Proceeding
Zał.nr 2 - PFU.pdf pdf 3405.29 2019-04-26 16:11:00 Proceeding
Zał.nr 3 - Mapa poglądowa.pdf pdf 145.56 2019-04-26 16:11:00 Proceeding
Zał.nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 116.09 2019-04-26 16:11:00 Proceeding
Zał.nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 116.09 2019-04-26 16:11:00 Ordered object
Zał.nr 2 - PFU.pdf pdf 3405.29 2019-04-26 16:11:00 Ordered object
Zał.nr 3 - Mapa poglądowa.pdf pdf 145.56 2019-04-26 16:11:00 Ordered object
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 196.35 2019-04-26 16:11:00 Ordered object
Zał.nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 116.09 2019-04-26 16:11:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowaniewielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy parkingu przy KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18 usługa

Zał.nr 1 - Formularz [...].pdf

Zał.nr 2 - PFU.pdf

Zał.nr 3 - Mapa pogl [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zrealizowane usługi 40% ilość zrealizowanych usług, proszę uzupełnić Załącznik nr 1 (Buyer requires the attachment of a file)

Zał.nr 1 - Formularz [...].pdf

(0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimalna gwarancja 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia bez wad, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer