Proceeding: Przetarg nieograniczony. Zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 26-04-2019 11:02:00
Placing offers: 31-05-2019 11:00:00
Opening offers : 31-05-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 164.35 2019-04-26 11:02:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1405.88 2019-04-26 11:02:00 Proceeding
jedz.doc doc 284.5 2019-04-26 11:02:00 Proceeding
załącznik.doc doc 146.5 2019-04-26 11:02:00 Proceeding
29_04_19.pdf pdf 45.84 2019-04-29 10:02:31 Public message
16.05.19.pdf pdf 393.44 2019-05-16 14:57:06 Public message
22.05.19.pdf pdf 476.07 2019-05-23 09:23:52 Public message
treść wyjaśnień z dnia 10.05.19.pdf pdf 70.83 2019-05-10 14:59:05 Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 66.04 2019-05-31 15:13:18 Public message
wyniki.pdf pdf 60.42 2019-06-17 15:43:25 Public message

Announcements

2019-06-17 15:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

wyniki.pdf

2019-05-31 15:14 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia.pdf

2019-05-23 09:25 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 22.05.2019r. wraz z aktualnym załącznikiem nr 1A do SIWZ.

22.05.19.pdf

2019-05-16 14:57 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 16.05.2019r.

16.05.19.pdf

2019-05-10 14:59 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 10.05.2019r.

treść wyjaśnień z dn [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 958

Send a message to buyer