Proceeding: (14) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – RDF balast (luz)

Adrian Pobłocki
Eko Dolina Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 25-04-2019 10:22:00
Placing offers: 30-05-2019 13:30:00
Opening offers : 30-05-2019 14:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.8 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 125.12 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
Edytowalne zał. nr 1-4.doc doc 112.5 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
zal. nr 2 - JEDZ.doc doc 181.5 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
zał. nr 2A - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 05.02.2019.pdf pdf 364.59 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
2019-OJS081-193733-pl.pdf pdf 230.12 2019-04-25 10:22:00 Proceeding
SIWZ RDF balast (luz).pdf pdf 1776.19 2019-05-20 11:24:33 Proceeding
Uniewaznienie część nr II.pdf pdf 423.92 2019-06-03 15:16:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 531.56 2019-05-31 06:53:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 367.67 2019-06-27 10:35:13 Public message

Announcements

2019-06-27 10:36 Adrian Pobłocki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-06-03 15:16 Adrian Pobłocki Unieważnienie postępowania na część nr II

Uniewaznienie część [...].pdf

2019-05-31 06:53 Adrian Pobłocki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 425

Send a message to buyer