Proceeding: Usługa transportowa - przewóz osób na trasie Szczecin-Odessa-Szczecin

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 11:07:00
Placing offers: 25-04-2019 12:00:00
Opening offers : 25-04-2019 12:10:00

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  usługę transportową - przewóz ZespołuPieśni i Tańca  Szczecinianie wedługponiższej specyfikacji:

I.  Trasa:

Wyjazd ze Szczecina  iprzejazd  do Lwowa – 16 maja 2019 r.

Planowany nocleg we Lwowie – 16/17 maja 2019 r.

Przejazd na trasie Lwów – Odessa  - 17 maja 2019 r.

Pobyt w Odessie – 17/20 maja 2019 r. (przejazdy po mieście)+ 3 noclegi.

Wyjazd z Odessy  iprzejazd do Lwowa – 20 maja 2019 r.

Planowany nocleg we Lwowie – 20/21 maja 2019 r.

Planowany powrót do Szczecina – 21 maja 2019 r.

II.  Ilośćosób –51 z kierowcą 

III. Autokar- wymagania: klimatyzacja, dwóch kierowców, aktualne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie autokaru, zielona karta 

IV.  Koszty  noclegów i wyżywienia  dla kierowcówpokrywa Zamawiający 

V.   Opłatydrogowe pokrywa Wykonawca 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 30, 91 434 83 34   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Jolanta Dzikowska, Beata Bogusławska)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa przewozu osób przewóz osób 1 service Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 154

Send a message