Proceeding: Usługa transportowa - przewóz osób na trasie Szczecin-Odessa-Szczecin

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 11:07:00
Placing offers: 25-04-2019 12:00:00
Opening offers : 25-04-2019 12:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  usługę transportową - przewóz ZespołuPieśni i Tańca  Szczecinianie wedługponiższej specyfikacji:

I.  Trasa:

Wyjazd ze Szczecina  iprzejazd  do Lwowa – 16 maja 2019 r.

Planowany nocleg we Lwowie – 16/17 maja 2019 r.

Przejazd na trasie Lwów – Odessa  - 17 maja 2019 r.

Pobyt w Odessie – 17/20 maja 2019 r. (przejazdy po mieście)+ 3 noclegi.

Wyjazd z Odessy  iprzejazd do Lwowa – 20 maja 2019 r.

Planowany nocleg we Lwowie – 20/21 maja 2019 r.

Planowany powrót do Szczecina – 21 maja 2019 r.

II.  Ilośćosób –51 z kierowcą 

III. Autokar- wymagania: klimatyzacja, dwóch kierowców, aktualne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie autokaru, zielona karta 

IV.  Koszty  noclegów i wyżywienia  dla kierowcówpokrywa Zamawiający 

V.   Opłatydrogowe pokrywa Wykonawca 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 30, 91 434 83 34   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Jolanta Dzikowska, Beata Bogusławska)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa przewozu osób przewóz osób 1 service Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 209

Send a message