Proceeding: ZP/28/2019 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Posted : 19-04-2019 10:11:00
Placing offers: 27-05-2019 09:00:00
Opening offers : 27-05-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.25 2019-04-19 10:11:00 Proceeding
SIWZ 28.doc doc 421 2019-04-19 10:11:04 Proceeding
Załacznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy.zip zip 165.83 2019-04-19 10:11:04 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 103.5 2019-04-19 10:11:04 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 184 2019-04-19 10:11:04 Proceeding
Załącznik 4 -projekt_umowy.doc doc 90.5 2019-04-19 10:18:58 Proceeding
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 416.3 2019-05-27 12:35:17 Public message
Uniewaznienie w zakresie Pakietu 1, 2.doc doc 319.5 2019-06-06 09:24:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert..doc doc 317 2019-06-12 10:25:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.doc doc 313 2019-06-17 13:56:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 6.doc doc 314 2019-06-25 12:08:42 Public message

Announcements

2019-06-25 12:09 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 6

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-06-17 13:56 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty na Pakiet 4

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-06-12 10:25 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert na Pakiet 3, 5, 7, 8

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-06-06 09:25 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1 i 2

Uniewaznienie w zakr [...].doc

2019-05-27 12:35 Dagmara Żukowska 1. Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 925