Proceeding: Wykonanie i dostarczenie, na podstawie projektu przygotowanego przez Zamawiającego 2 kompletów puzzli.

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 17-04-2019 14:39:00
Placing offers: 24-04-2019 14:30:00
Opening offers : 24-04-2019 14:35:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  wykonaniei dostarczenie, na podstawieprojektu przygotowanego przez Zamawiającego, następujących dzieł:

1)    kompletpuzzli  o wymiarach 4 m : 5m, składający się z 12 elementów, z  jednej strony historyczna MapaLubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami.Płyta PCW 8 mm, druk bezpośredni UV 1/1 , laminat 3-krotny 1/1, 12 elementów(1,33x1,22 m);

2)    kompletpuzzli o wymiarach ok. 2,21 x1,25m, składający się z 12 elementów, z  jednej strony historyczna MapaLubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami.Płyta PCW 5mm, folia samoprzylepna mat 1/1, laminat 1/1mat (ok. 2,21 x 1,25m)

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 30 dni od dnia przesłania projektu przez Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 489 16 30   w godzinach 8:00 - 16:00 (osoba do kontaktów Beata Biedrzycka)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy 2019-04-16.docx docx 53.91 2019-04-17 14:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 komplet puzzli komplet puzzli o wymiarach 4 m : 5 m, składający się z 12 elementów, z jednej strony historyczna Mapa Lubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami. Płyta PCW 8 mm, druk bezpośredni UV 1/1 , laminat 3-krotny 1/1, 12 elementów (1,33x1,22 m); 2) komplet puzzli o wymiarach ok. 2,21 x 1,25m, składający się z 12 elementów, z jednej strony historyczna Mapa Lubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami. Płyta PCW 5mm, folia samoprzylepna mat 1/1, laminat 1/1mat (ok. 2,21 x 1,25m) 2 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 30 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego, proszę potwierdzić. (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
6 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
7 Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia - Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszt materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 316