Proceeding: Wykonanie i dostarczenie, na podstawie projektu przygotowanego przez Zamawiającego 2 kompletów puzzli.

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 17-04-2019 14:39:00
Placing offers: 24-04-2019 14:30:00
Opening offers : 24-04-2019 14:35:00

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  wykonaniei dostarczenie, na podstawieprojektu przygotowanego przez Zamawiającego, następujących dzieł:

1)    kompletpuzzli  o wymiarach 4 m : 5m, składający się z 12 elementów, z  jednej strony historyczna MapaLubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami.Płyta PCW 8 mm, druk bezpośredni UV 1/1 , laminat 3-krotny 1/1, 12 elementów(1,33x1,22 m);

2)    kompletpuzzli o wymiarach ok. 2,21 x1,25m, składający się z 12 elementów, z  jednej strony historyczna MapaLubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami.Płyta PCW 5mm, folia samoprzylepna mat 1/1, laminat 1/1mat (ok. 2,21 x 1,25m)

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 30 dni od dnia przesłania projektu przez Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 489 16 30   w godzinach 8:00 - 16:00 (osoba do kontaktów Beata Biedrzycka)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 komplet puzzli komplet puzzli o wymiarach 4 m : 5 m, składający się z 12 elementów, z jednej strony historyczna Mapa Lubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami. Płyta PCW 8 mm, druk bezpośredni UV 1/1 , laminat 3-krotny 1/1, 12 elementów (1,33x1,22 m); 2) komplet puzzli o wymiarach ok. 2,21 x 1,25m, składający się z 12 elementów, z jednej strony historyczna Mapa Lubinusa, z drugiej strony aktualna mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami. Płyta PCW 5mm, folia samoprzylepna mat 1/1, laminat 1/1mat (ok. 2,21 x 1,25m) 2 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 30 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego, proszę potwierdzić. (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
6 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
7 Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia - Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszt materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 165

Send a message