Proceeding: Przetarg nieograniczony. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański - 26 części.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 15-04-2019 09:39:00
Placing offers: 20-05-2019 11:00:00
Opening offers : 20-05-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 419.02 2019-04-15 09:39:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 16904.61 2019-04-15 09:39:00 Proceeding
formularze.doc doc 1326.5 2019-04-15 09:39:00 Proceeding
jedz.doc doc 775 2019-04-15 09:39:00 Proceeding
wynik.pdf pdf 81.15 2019-11-12 08:07:28 Public message
wynik.pdf pdf 115.84 2019-09-12 14:18:26 Public message
29_04_19.pdf pdf 45.84 2019-04-29 12:50:31 Public message
08_05_19.pdf pdf 265.49 2019-05-08 11:58:59 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 65.8 2019-05-28 07:58:10 Public message
17_05_19_2.pdf pdf 67.15 2019-05-17 14:13:05 Public message
15_05_19.pdf pdf 106.15 2019-05-15 12:56:05 Public message
17_05_19.pdf pdf 123.33 2019-05-17 08:49:23 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 510.3 2019-05-22 08:34:01 Public message
uniewaznienie_24.pdf pdf 42.37 2019-06-10 16:42:31 Public message
wynik.pdf pdf 110.74 2019-07-10 13:54:59 Public message
wynik.pdf pdf 280.92 2019-08-07 10:08:42 Public message
wynik.pdf pdf 109.61 2019-08-22 08:09:38 Public message

Announcements

2019-11-12 08:07 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.11.2019 roku

wynik.pdf

2019-09-12 14:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.09.2019 roku

wynik.pdf

2019-08-22 08:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.08.2019 roku

wynik.pdf

2019-08-07 10:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.08.2019 roku

wynik.pdf

2019-07-10 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.07.2019 roku

wynik.pdf

2019-06-10 16:43 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu części 24 postępowania

uniewaznienie_24.pdf

2019-05-28 07:58 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu części postępowania

uniewaznienie.pdf

2019-05-22 08:34 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_otwarcie.pdf

2019-05-17 14:13 Zamówienia Publiczne Treść kolejnych wyjaśnień z dnia 17.05.2019 roku

17_05_19_2.pdf

2019-05-17 08:50 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 17.05.2019 roku

17_05_19.pdf

2019-05-15 12:56 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 15.05.2019 roku

15_05_19.pdf

2019-05-08 12:00 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 08.05.2019 roku

08_05_19.pdf

2019-04-29 12:53 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 29.04.2019 roku

29_04_19.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2044

Send a message to buyer