Proceeding: Przetarg nieograniczony. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański - 26 części.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 15-04-2019 09:39:00
Placing offers: 20-05-2019 11:00:00
Opening offers : 20-05-2019 11:15:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-09-12 14:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.09.2019 roku

wynik.pdf

2019-08-22 08:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.08.2019 roku

wynik.pdf

2019-08-07 10:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.08.2019 roku

wynik.pdf

2019-07-10 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.07.2019 roku

wynik.pdf

2019-06-10 16:43 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu części 24 postępowania

uniewaznienie_24.pdf

2019-05-28 07:58 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu części postępowania

uniewaznienie.pdf

2019-05-22 08:34 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_otwarcie.pdf

2019-05-17 14:13 Zamówienia Publiczne Treść kolejnych wyjaśnień z dnia 17.05.2019 roku

17_05_19_2.pdf

2019-05-17 08:50 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 17.05.2019 roku

17_05_19.pdf

2019-05-15 12:56 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 15.05.2019 roku

15_05_19.pdf

2019-05-08 12:00 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 08.05.2019 roku

08_05_19.pdf

2019-04-29 12:53 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 29.04.2019 roku

29_04_19.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1713

Send a message