Proceeding: ZP/26/2019 - świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową

Deadlines:
Published : 10-04-2019 10:19:00
Placing offers : 13-05-2019 09:00:00
Offers opening : 13-05-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu26.pdf pdf 121.24 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
SIWZ 26-2019 .pdf pdf 1035.67 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 130.57 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
zał. nr 2 do SIWZ- JEDZ-ZP-26-19.doc doc 186 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1.pdf pdf 748.75 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
zał. nr 4 do SIWZ -projekt umowy.pdf pdf 590.81 2019-04-10 10:19:00 Proceeding
1. Pytania i odp.pdf pdf 1114.37 2019-05-02 11:48:47 Public message
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - 02.05.2019.pdf pdf 747.16 2019-05-02 11:48:54 Public message
zal. nr 4 do SIWZ projekt umowy MAB - 02.05.2019.pdf pdf 660.42 2019-05-02 11:48:59 Public message
Zawiadomienie ow wynikach postępowania.pdf pdf 771.21 2019-06-04 15:49:54 Public message

Announcements

2019-06-04 15:50 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie ow wyn [...].pdf

2019-05-02 11:49 Marzena Landowska 1. Pytania i udzielone odpowiedzi wraz z załacznikami

1. Pytania i odp.pdf

zał. nr 3 do SIWZ - [...].pdf

zal. nr 4 do SIWZ pr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 737