Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych - AE/ZP-27-19/19

Deadlines:
Published : 12-04-2019 14:35:00
Placing offers : 21-05-2019 10:00:00
Offers opening : 21-05-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

 • Zadawania pytań do SIWZ;
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
 • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02,
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem

Załączniki do postępowania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz  Ofertowy
 4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy
 5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu
 6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej    
 7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
 8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw 

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 749.21 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.65 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.09 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 758.05 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 162 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety Nr 1-24.xls xls 100.5 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety Nr 25-35.xls xls 75.5 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety Nr 36-39.xls xls 47 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety Nr 40.xls xls 39.5 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 55 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 63.5 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2019-04-12 14:35:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 568.11 2019-04-24 13:29:35 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 959.52 2019-05-07 08:37:09 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 73.02 2019-04-19 09:41:01 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 81.9 2019-04-19 09:42:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.PDF PDF 204.3 2019-05-08 14:02:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 729.7 2019-05-21 15:08:18 Public message
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu.PDF PDF 5701.41 2019-07-29 13:48:29 Public message

Announcements

2019-07-29 13:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-14, 16, 17, 19, 22-31, 33-38, 40 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 15, 18, 20, 21, 32, 39.

Informacja o wyborze [...].PDF

2019-05-21 15:08 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2019-05-08 14:05 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-05-07 08:38 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-04-24 13:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-04-19 09:43 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2019-04-19 09:41 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3073