Proceeding: DZ.271.27.2019 – Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii

Deadlines:
Posted : 10-04-2019 09:34:00
Placing offers: 13-05-2019 09:30:00
Opening offers : 13-05-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2 - DZ.271.27.2019 SIWZ.doc doc 599 2019-04-10 09:34:00 Mateusz Budzicz Proceeding
4 - DZ.271.27.2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-S 071-167303.pdf pdf 117.41 2019-04-10 09:34:00 Mateusz Budzicz Proceeding
5 - DZ.271.27.2019 - JEDZ.xml.xml xml 95.43 2019-04-10 09:34:00 Mateusz Budzicz Proceeding
DZ.271.27.2019 - Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 159.7 2019-04-26 13:21:00 Mateusz Budzicz Public message
7 - DZ.271.27.388.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 141.08 2019-05-13 11:06:27 Mateusz Budzicz Public message
8 - DZ.271.27.553.2019 Rozstrzygnięcie.pdf pdf 187.4 2019-06-14 09:47:23 Mateusz Budzicz Public message

Announcements

2019-06-14 09:47 Mateusz Budzicz Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nr DZ.271.27.2019 - Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii

8 - DZ.271.27.553.20 [...].pdf

2019-05-13 11:06 Mateusz Budzicz Informacja z otwarcia ofert dla postępowania przetargowego nr DZ.271.27.2019 - Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii.

7 - DZ.271.27.388.20 [...].pdf

2019-04-26 13:21 Mateusz Budzicz Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego nr DZ.271.27.2019 - Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii

DZ.271.27.2019 - Odp [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 465

Send a message