Proceeding: Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma nr SA105-103 i typu 215M nr SA108-007

Elżbieta Dąbrowska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Podlaski Zakład w Białymstoku
Deadlines:
Posted : 09-04-2019 11:04:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019.04.09_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.79 2019-04-09 11:04:00 Proceeding
2019.04.09_SIWZ.pdf pdf 757.55 2019-04-09 11:04:00 Proceeding
2019.04.09_Wzór formularza JEDZ.docx docx 39.41 2019-04-09 11:04:00 Proceeding
2019.04.09_Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 41.94 2019-04-09 11:04:00 Proceeding
2019.05.08_Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.15 2019-05-08 09:40:49 Proceeding
2019.05.08_Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.pdf pdf 248.93 2019-05-08 10:48:44 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf pdf 204.38 2019-05-02 10:57:09 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx docx 24.12 2019-05-02 10:57:16 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 40.61 2019-05-17 07:08:15 Public message
Wewanie do złożenia wyjaśnień.pdf pdf 89.2 2019-06-04 14:47:58 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 46.62 2019-06-06 14:12:05 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 46.62 2019-06-06 14:13:48 Public message

Announcements

2019-06-06 14:13 Elżbieta Dąbrowska Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-06-06 14:12 Elżbieta Dąbrowska W załączeniu przesyłam Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-05-17 07:08 Elżbieta Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer