Proceeding: 25/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI FORD, KIA SORENTO, KIA SPORTAGE, NISSAN PATHFINDER, TOYOTA HILUX, JEEP CHEEROKE, MITSUBISHI DLA POTRZEB WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU realizowany elektronicznie

Deadlines:
Posted : 09-04-2019 10:07:00
Placing offers: 16-05-2019 09:50:00
Opening offers : 16-05-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZADANIE I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów  markiFord dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. Nr4 (4a-4k) do SIWZ.

ZADANIE II - Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów  marki Kia Sorento, Kia Sportage,Nissan Pathfinder, Toyota Hilux, Jeep Cheeroke, Mitsubishi dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. Nr4 (4l-4r) do SIWZ.

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.09 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
SIWZ 25-2019.doc doc 1166.5 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
SIWZ 25-2019.pdf pdf 1029.37 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
Instrukcja uruchomienia zał. nr 3 JEDZ.doc doc 112 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 90.8 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 133.64 2019-04-09 10:07:00 Proceeding
oozo -1-25-2019.pdf pdf 124.3 2019-04-12 13:08:27 Public message
pyt.odp. 1-25-2019.pdf pdf 220.6 2019-04-11 11:38:50 Public message
pyt.odp. 1-25-2019.pdf pdf 1994.02 2019-04-11 11:51:55 Public message
iozae 25-2019-2.pdf pdf 272.68 2019-05-24 11:15:27 Public message
protokół otwarcia ofert 25-2019.pdf pdf 766.8 2019-05-16 11:21:06 Public message
iozae 25-2019.pdf pdf 277.49 2019-05-24 10:22:08 Public message
oow 25-2019.pdf pdf 548.88 2019-05-31 14:41:55 Public message
Sprostowanie poo 25-2019.pdf pdf 745.8 2019-06-05 08:18:25 Public message
soow 25-2019.pdf pdf 548.38 2019-06-05 08:23:04 Public message
oouz 25-2019.pdf pdf 958.34 2019-06-24 09:11:12 Public message

Announcements

2019-06-24 09:11 Joanna Krakowiak ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 24.06.2019r.

oouz 25-2019.pdf

2019-06-05 08:23 Joanna Krakowiak sprostowanie ogłoszenia o wyniku 25-2019

soow 25-2019.pdf

2019-06-05 08:18 Joanna Krakowiak sprostowanie protokołu z otwarcia ofert

Sprostowanie poo 25- [...].pdf

2019-05-31 14:42 Joanna Krakowiak ogłoszenie o wyniku z dnia 31.05.2019r.

oow 25-2019.pdf

2019-05-24 11:15 Joanna Krakowiak informacja o zakończeniu aukcji elektronicznej ZADANIE nr II

iozae 25-2019-2.pdf

2019-05-24 10:22 Joanna Krakowiak informacja o zakończeniu aukcji elektronicznej ZADANIE nr I

iozae 25-2019.pdf

2019-05-16 11:21 Joanna Krakowiak protokół z otwarcia ofert z dnia 16.05.2019r.

protokół otwarcia of [...].pdf

2019-04-12 13:12 Joanna Krakowiak ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - SPROSTOWANIE z dnia 12.04.2019r.

oozo -1-25-2019.pdf

2019-04-11 11:52 Joanna Krakowiak pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 11.04.2019r. poprawne

pyt.odp. 1-25-2019.p [...].pdf

2019-04-11 11:39 Joanna Krakowiak pytania i odpowiedzi z dnia 11.04.2019r.

pyt.odp. 1-25-2019.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer