Proceeding: Opracowanie oferty oraz biznes planu Lokalnego Impact Hubu [SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA]

Deadlines:
Posted : 09-04-2019 08:31:00
Placing offers: 15-04-2019 15:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Gmina Starachowice zaprasza do oszacowania wartości zamówienia na "Opracowanie oferty oraz biznes planu Lokalnego Impact Hubu”. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku do niniejszego postępowania. Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu „Starachowice OD nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

Oferenci, którzy prześlą do Zamawiającego wycenę, zostaną bezpośrednio zaproszeni do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego lub przetargu. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Kamil Stanos. Numer telefonu kontaktowego: 41 273 83 94, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu w dniach 9.04.2019 – 15.04.2019, w godzinach 7:30-15:30.

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie oferty oraz biznes planu Lokalnego Impact Hubu CZĘŚĆ A: OPRACOWANIE OFERTY LOKALNEGO IMPACT HUBU CZĘŚĆ B: OPRACOWANIE BIZNES PLANU Więcej informacji znajduje się w załączniku.

1_szacowanie_wartosc [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 170

Send a message