Proceeding: Wykonanie projektu budowlanego wiaty rekreacyjnej na terenie położonym przy ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Stęszew

Zuzanna Piotrowicz
Urząd Miejski Gminy Stęszew
Deadlines:
Posted : 09-04-2019 13:29:00
Placing offers: 16-04-2019 09:00:00
Opening offers : 16-04-2019 09:15:00

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie projektubudowlanego wiaty rekreacyjnej na terenie położonym przy ulicy BolesławaChrobrego w miejscowości Stęszew . 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 21.06.2019 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 197 141 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Announcements

2019-04-18 11:17 Zuzanna Piotrowicz Dzień Dobry, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, stosowny dokument w załączeniu

Unieważnienie.pdf

2019-04-11 12:13 Zuzanna Piotrowicz W związku z pytaniami Zamawiający odpowiada:
1.Proszę opisać przedmiot zamówienia podając parametry wielkościowe wiaty-Wymiar projektowanej wiaty – ok. 6,0 x 10,0 m

2. wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego wiaty tj. mała architektura i media (woda ,kanalizacja, prąd).- Wyposażenie: instalacja elektryczna i oświetleniowa, grill murowany

3. Czy na danym terenie jest opracowany MPZP, i jeśli wiata będzie powierzchnią zabudowy większa od 35 m kw, to czy w gestii Zamawiającego jest decyzja o WZ. -Brak MPZP, Zamawiający dysponuje decyzja o warunkach zabudowy.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie projektu budowlanego wiaty rekreacyjnej na terenie położonym przy ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Stęszew Dokładny opis w załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1- Opis prze [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
4 Oświadczenie o Zaleganiu/ niezaleganiu w opłacaniu podatków - Proszę załączyć skan wypełnionego i podpisanego odpowiedniego oświadczenia (Buyer requires the attachment of a file)

Oświadczenia o podat [...].pdf

(0)
5 Oświadczenie o minimalnej stawce godzinowej - Proszę załączyć skan wypełnionego i podpisanego odpowiedniego oświadczenia (Buyer requires the attachment of a file)

Oświadczenie o stawc [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 195

Send a message