Proceeding: Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa urządzenia reklamowego przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy ZO/42/19

Deadlines:
Posted : 08-04-2019 10:55:00
Placing offers: 15-04-2019 23:59:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o. o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa urządzenia reklamowego przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy”.

Przedmiot zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do postępowania.

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Marcinem Grabarek pod numer tel. 600 236 673  email:m.grabarek@pronautra.bydgoszcz.pl, z Jerzym Piotrowiakiem pod numerem 509 757 201 email: j.piotrowiak@pronatura.bydgoszcz.pl.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa urządzenia reklamowego przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy zgodnie z opisem określonym w zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji zadania - zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym, proszę potwierdzić (0)
3 Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 128

Send a message