Proceeding: „Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” Znak sprawy 10/WA/PN/2019

Anna Liersch-Bryzek
Centrum Usług Logistycznych Division: Zamówienia Publiczne w Warszawie
Deadlines:
Posted : 04-04-2019 10:53:00
Placing offers: 17-05-2019 11:00:00
Opening offers : 17-05-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS067-157141-pl.pdf pdf 131.99 2019-04-04 10:53:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
SIWZ.zip zip 487.96 2019-04-04 10:53:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3.pdf pdf 2547.38 2019-04-24 12:33:18 Anna Liersch-Bryzek Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 2 wyslane do publikacji.pdf pdf 71.08 2019-04-24 12:33:29 Anna Liersch-Bryzek Public message
pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4.pdf pdf 922.92 2019-04-24 12:34:07 Anna Liersch-Bryzek Public message
2019-OJS073-173668-pl.pdf pdf 68.04 2019-04-12 11:26:53 Anna Liersch-Bryzek Public message
2019-OJS083-197798-pl.pdf pdf 68.06 2019-04-29 09:39:47 Anna Liersch-Bryzek Public message
protokoł str 1 i 2.pdf pdf 840.88 2019-04-17 12:33:59 Anna Liersch-Bryzek Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.pdf pdf 71.08 2019-04-09 16:04:33 Anna Liersch-Bryzek Public message
pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1.pdf pdf 936.8 2019-04-09 16:05:03 Anna Liersch-Bryzek Public message
pytania i odpowiedzi nr 2 do SIWZ.pdf pdf 899.91 2019-04-17 13:55:29 Anna Liersch-Bryzek Public message
pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 5.pdf pdf 734.9 2019-04-25 12:47:27 Anna Liersch-Bryzek Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 2679.7 2019-05-30 12:58:34 Anna Liersch-Bryzek Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1034.39 2019-05-20 11:21:05 Anna Liersch-Bryzek Public message

Announcements

2019-05-30 12:58 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

informacja o wyborze [...].pdf

2019-05-20 11:21 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek
2019-05-20 11:21 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

informacja z otwarci [...].pdf

2019-04-29 09:39 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

2019-OJS083-197798-p [...].pdf

2019-04-25 12:48 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi nr 5 do SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-04-24 12:34 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi nr 4 do SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek
2019-04-24 12:34 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi nr 4 do SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-04-24 12:33 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi nr 3 do SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2019-04-17 13:56 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi nr 2 do SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-04-17 12:35 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pierwsze dwie strony protokołu z postępowania.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

protokoł str 1 i 2.p [...].pdf

2019-04-12 11:27 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu przesyłam opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

2019-OJS073-173668-p [...].pdf

2019-04-09 16:05 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek
2019-04-09 16:05 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1067

Send a message