Proceeding: ZP-21-2019 - Doposażenie bazy dydaktycznej dla potrzeb Centrum Symulacji Kardiologicznej

Deadlines:
Published : 03-04-2019 15:23:00
Placing offers : 15-05-2019 09:00:00
Offers opening : 15-05-2019 09:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.79 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
SIWZ 21.pdf pdf 1052.4 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
zal. nr 1 do SIWZ 21.doc doc 153 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
Załącznik_2_do_SIWZ_-_JEDZ__21.doc doc 185.5 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
zal. nr 3 do SIWZ.zip zip 277.42 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy-21.pdf pdf 916.68 2019-04-03 15:23:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 774.35 2019-04-24 15:51:12 Public message
SIWZ 21.24.04.19.pdf pdf 1052.55 2019-04-24 15:52:52 Public message
zał.nr 3 do SIWZ (pakiety 1-4) modyfikacja.zip zip 528.37 2019-04-24 15:52:56 Public message
1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 78.69 2019-04-30 10:47:27 Public message
1. Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 774.35 2019-04-24 16:19:44 Public message
SIWZ 21.24.04.19.pdf pdf 1052.55 2019-04-24 16:19:48 Public message
zał. nr 3 do SIWZ modyfikacja z dnia 24.04.2019.zip zip 280.79 2019-04-24 16:19:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 548.91 2019-05-15 15:34:09 Public message
oswiadczenie grupa kapitalowa.doc doc 187.5 2019-05-15 15:34:18 Public message
Zawiadomienie o wynikach postępowania1,2,3,4.pdf pdf 715.19 2019-06-19 13:51:48 Public message

Announcements

2019-06-19 13:52 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-05-15 15:34 Marzena Landowska 1. Informacja z otwarcia ofert
2. oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarci [...].pdf

oswiadczenie grupa k [...].doc

2019-04-30 10:47 Marzena Landowska 1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

1. Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2019-04-24 16:21 Marzena Landowska 1. Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacjami oraz przesunięciem terminu składania ofert

1. Pytania i odpowie [...].pdf

SIWZ 21.24.04.19.pdf

zał. nr 3 do SIWZ mo [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 916