Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska

Deadlines:
Published : 02-04-2019 11:08:00
Placing offers : 10-05-2019 11:00:00
Offers opening : 10-05-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 137.25 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
Tom I Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 747.74 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
Tom II Wzor Umowy.pdf pdf 389.56 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
Tom III Program funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 654.29 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
Zal. 1, 2 i 3 do Tomu III.7z 7z 23899.25 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
Tom IV Tabela cen.pdf pdf 167.89 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
załączniki 1-6.doc doc 103 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 186.5 2019-04-02 11:08:00 Proceeding
załączniki 1-6.doc doc 103 2019-04-02 11:08:00 Criterion
pytania1.pdf pdf 73.75 2019-04-25 11:34:17 Public message
Warunki odbudowy pasa drogowego_Plac Wolnosci, POW, Dziewinska.pdf pdf 242.71 2019-04-25 11:34:21 Public message
informacja.pdf pdf 60.49 2019-05-13 12:09:47 Public message
wynik.pdf pdf 70.64 2019-07-16 12:02:42 Public message

Announcements

2019-07-16 12:02 Mieczysław Małkiewicz Informacja o udzieleniu zamówienia

wynik.pdf

2019-05-13 12:10 Joanna Spychalska Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2019-04-25 11:34 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytania 1

pytania1.pdf

Warunki odbudowy pas [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required

załączniki 1-6.doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2133