Proceeding: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt.„Zwalczanie przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE..."

Deadlines:
Posted : 02-04-2019 10:51:00
Placing offers: 16-04-2019 09:00:00
Opening offers : 16-04-2019 10:00:00

Requirements and specifications

W imieniu  Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych  pt.„Zwalczanie przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE...". Warunki szczegółowe zostały opisane w załączonym OPZ do niniejszego zamówienia. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności:  30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 058 - 3214839 lub 0583214705. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Warsztaty szkoleniowe Jak w załączonym OPZ 6 service - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Jakość usługi 40% program warsztatów szkoleniowych, doświadczenie zawodowe, kadra szkoleniowa. (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 178

Send a message