Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja”

Deadlines:
Published : 27-03-2019 09:49:00
Placing offers : 10-05-2019 11:00:00
Offers opening : 10-05-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.06 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
2. SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 9767.3 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 sierpnia 2016 r..pdf pdf 2461.1 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
4. Decyzja lokalizacyjna.zip zip 11900.3 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf pdf 106.41 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
6. Warunki odtworzenia nawierzchni drogi powiatowe.pdf pdf 558.11 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
7. Mapy zasadnicze.pdf pdf 2170.56 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
8. Dokumentacja hydrogeologiczna.zip zip 4343.48 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
9. Mapa orientacyjna.pdf pdf 559.82 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
10. Warunki techniczne.pdf pdf 3869.29 2019-03-27 09:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 332.86 2019-05-10 12:23:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 123.07 2019-08-30 12:26:01 Public message

Announcements

2019-08-30 12:26 Mateusz Piechowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-05-10 12:23 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2234