Proceeding: Zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz altany przy stadionie sportowym w Klęczanach

Awatar Pracownika
Grzegorz Wrona
Gmina Sędziszów Małopolski Division: IDIPP
Deadlines:
Posted : 25-03-2019 14:23:00
Placing offers: 01-04-2019 10:15:00
Opening offers : 01-04-2019 10:20:00

Requirements and specifications

  W imieniu Gminy Sędziszów Małopolski zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zadanie:

Zagospodarowanieterenu wokół budynku oraz altany przy stadionie sportowym  w Klęczanach     

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie koryta o powierzchni 450 m (usunięcie warstwy kamienia) wykonanie okrawężnikowania  wokół altany, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego, plantowanie terenu.   

W załączeniu przedmiar robót. 

Zamawiający wymaga:

- termin realizacji: 10.06.2019r.  

- gwarancja: min. 24 miesiące, 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel.  17 7453631, Pan Janusz Stefanik, Grzegorz Wrona. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji papierowej w biurze obsługi klienta.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz altany przy stadionie sportowym w Klęczanach - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 120

Send a message