Proceeding: Naprawa zasilacza UPS w KPP w Głubczycach

Deadlines:
Posted : 25-03-2019 13:05:00
Placing offers: 28-03-2019 12:00:00
Opening offers : 28-03-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szczegółowe wymagania związane z realizacją naprawy zasilacza UPS w KPP w Głubczycach zawarte zostały w dołączonym załączniku

1. Warunki dostawy i płatności

  • adres wykonania naprawy:  Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, ul. Chrobrego 6  48-100 Głubczyce 
  • w cenie usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z naprawą.
  • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy,
  • termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu naprawy 

2. Termin realizacji zamówienia: 

  • do 12 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail)

3. Gwarancja:  

  • 12 miesięcy od daty podpisania protokołu naprawy

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wymagania związane z naprawą zasilacza UPS - Głubczyce.doc doc 31 2019-03-25 13:05:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa zasilacza UPS zgodnie z załącznikiem 1 service Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wojciecha Korfantego 2
45-077, Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 304

Send a message to buyer