Proceeding: Budowa tarasu widokowego na 18 piętrze budynku Collegium Altum (ZP/002/19)

Deadlines:
Posted : 25-03-2019 10:49:00
Placing offers: 29-04-2019 08:00:00
Opening offers : 29-04-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS059-135550-pl.pdf pdf 122.42 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 89.02 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
espd-request.xml xml 140.37 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
espd-request.zip zip 90.68 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
2 ZP-002-19 projekt umowy.doc doc 147.5 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
1 ZP-002-19 SIWZ.doc doc 333.5 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA WN18p IE 190306.pdf pdf 4229.69 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
ANEKS nr1.zip zip 25477.96 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA 18p przedmiar 190306.pdf pdf 463.4 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA WN 18p OPIS PW w6 190311.pdf pdf 1177.65 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA WN 81p STWiOR 190115-2.pdf pdf 1099.67 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA WN AB 190311.pdf pdf 26848.45 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
CA WN18p IS 190306.pdf pdf 7091.88 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
System Identyfikacji Wizualnej UEP.pdf pdf 33161.51 2019-03-25 10:49:00 Proceeding
ZP-002-19 odpowiedzi.docx docx 2021.79 2019-04-17 11:56:34 Public message
ZP-002-19 wynik.doc doc 102 2019-05-15 14:51:50 Public message

Announcements

2019-05-15 14:52 Zamówienia Publiczne wynik

ZP-002-19 wynik.doc

2019-04-17 11:56 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

ZP-002-19 odpowiedzi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943