Proceeding: Wykonanie naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej mieszczącej się w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 08-03-2019 14:17:00
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na  wykonanie naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej mieszczącej się w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na zastosowanie w tym celu platformy zakupowej. 

Ponadto informujemy, że: 

  • zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy szacowanie wartości odbywa się nie wcześniej niż 3 miesiące od planowanego postępowania; 
  • celem precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający poza szacowaną wartością zamówienia zwraca się do Państwa również z serią pytań o szczegóły techniczne oraz warunki formalne dotyczące zamówienia; 
  • Zamawiający w załącznikach poniżej załącza wstępny opis przedmiotu zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie ceny?

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 
  • zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu. 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regulacji oraz naprawy –renowacji drewnianej stolarki okiennej polegającej na ponownym pomalowaniu na kolor ciemny zielony (po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu podłoża) elementów okna takich jak: rama, skrzydło, okapnik, listwy przyszybowe i szprosy w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ponadto w niektórych oknach występują również wypaczone i pęknięte w/w elementy oraz miejsca z występującym brakiem uszczelnienia tj. głównie pomiędzy szprosem a listwą przyszybową.    

Zakres zlecenia dotyczący regulacji i naprawy przedmiotowej stolarki drewnianej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego szacowania wartości zamówienia z opisanym rodzajem usterek i numerami oraz ilością okien wraz z rzutami kondygnacji skrzydła menniczego i północnego. Załącznik nr 1 zawiera zestawienie stolarki okiennej.
 Szczegółowy kolor i rodzaj farby zostanie ustalony podczas miejscowej weryfikacji przedmiotowej stolarki okiennej.

Po stronie Wykonawcy:

- zabezpieczenie przed różnego rodzaju uszkodzeniami istniejącej stolarki okiennej,

 -zabezpieczenia miejsca – stanowiska pracy przed zabrudzeniem i uszkodzeniami,

 -narzędzia, elektronarzędzia, drabiny.

Naprawa i regulacja okien, która będzie prowadzona w skrzydle menniczym Zamku Książąt Pomorskich będzie wymagała wewnętrznych ustaleń z Urzędem Marszałkowskim, tj.godzin i dni, w które będą mogły być prowadzone przedmiotowe prace wraz ze sporządzeniem harmonogramu.    

2. Zamawiający wymaga: 

 1)   warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

 2)   Przekazania wraz z ofertą kalkulacji przedstawiającej sposób obliczenia ceny ze wskazaniem kosztów stałych i zmiennych, które będą podstawą do rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych prac. 

 3)   Gwarancja: 24 miesiące, liczona od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy. 

 4)   Termin realizacji: 01.06.2019.-30.08.2019.

3. Kryterium:  

Kryterium 100%  - cena

4. Terminy  

Zakończenie przyjmowania ofert: 15.03.2019 r. godzina 10:00.

W przypadku pytań:  

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.    


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf pdf 6427.07 2019-03-08 14:17:00 Dział Inwesytcji Proceeding
Załącznik nr 2 - Zestawienie usterek wraz z rzutami kondygnacji zamku.pdf pdf 9311.94 2019-03-08 14:17:00 Dział Inwesytcji Proceeding
Zalacznik nr 3 ZAKRES DOT. STOLARKI OKIENNEJ WIEŻY DZWONÓW.pdf pdf 884.49 2019-03-12 13:44:50 Dział Inwesytcji Public message

Announcements

2019-03-12 13:45 Dział Inwesytcji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, informuje, iż w postępowaniu do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej mieszczącej się w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 12.03.2019 r. wpłynęły pytania.
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.
Załącznik nr 1 - nie zawiera zestawienia stolarki okiennej wieży dzwonów.
Załącznik nr 2 - zawiera tylko zestawienie okien do renowacji wieży dzwonów - bez rzutów kondygnacji.
Brakuje rzutów kondygnacji wieży - załącznik nr 2 oraz zestawienia stolarki wieży załącznik nr 1


Odpowiedź:
W załączeniu przekazujemy załącznik nr 3 z zaznaczonym zakresem dotyczącym stolarki okiennej wieży dzwonów z podziałem na kondygnacje. Informujemy, że zarówno załączniki nr 2 i nr 3 zawierają symbol- oznaczenie okna, które ma swoje odzwierciedlenie na załączniku nr 1 zestawienie stolarki okiennej.

Zalacznik nr 3 ZAKRE [...].pdf

2019-03-12 10:24 Dział Inwesytcji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, informuje, iż w postępowaniu do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej mieszczącej się w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 12.03.2019 r. wpłynęły pytania.
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.
Przedstawione przez Państwa zapytanie nie zawiera ilości okien wieży dzwonów na Zamku, co uniemożliwi przeliczenie całkowitej ilości m2 stolarki do złożenia oferty oraz podanie terminu wykonania usługi. Mają państwo podany termin - 3 miesiące. Chyba, że oferta ma zawierać tylko cenę za 1 m2/netto/brutto stolarki.

Odpowiedź:
W załączniku nr 1 do postępowania (Zestawienie stolarki okiennej) określona została całkowita ilość okien z podziałem na poszczególne skrzydła i kondygnację. Natomiast w załączniku nr 2 określono ilość stolarki okiennej przeznaczoną do naprawy i regulacji w tym także na wieży dzwonów.

Pytanie 2
Czy okna do renowacji są to okna jednoramowe czy skrzynkowe?

Odpowiedź:
Z załącznika nr 1 do postępowania (Zestawienie stolarki okiennej) wynika, iż okna przeznaczone do naprawy i regulacji są to okna jednoramowe.

Pytanie 3
Nie jesteśmy w stanie przedstawić również kalkulacji przedstawiającej sposób obliczenia ceny ze wskazaniem kosztów stałych i zmiennych. Jest to kalkulacja indywidualna i jesteśmy w stanie podać tylko cenę za m2 renowacji stolarki. Proszę o informację zwrotną co do sposobu obliczenia oferty oraz obowiązkowych załączników (rezygnacja ze sposobu obliczenia oferty).

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zryczałtowanej.
Zamawiający wymaga przedstawienia z ofertą kalkulacji przedstawiającej sposób obliczenia ceny ze wskazaniem kosztów stałych (regulacja stolarki okiennej) i zmiennych (naprawa stolarki okiennej), które będą podstawą do rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych prac.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej mieszczącej się w skrzydle menniczym i północnym wraz z wieżą dzwonów na Zamku Książąt Pomorskich. Zakres zlecenia dotyczący regulacji i naprawy przedmiotowej stolarki drewnianej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego szacowania wartości zamówienia z opisanym rodzajem usterek i numerami oraz ilością okien wraz z rzutami kondygnacji skrzydła menniczego i północnego. Załącznik nr 1 zawiera zestawienie stolarki okiennej. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
3 Termin realizacji przedmiotu umowy: - 01.06.2019.-30.08.2019 proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
4 Gwarancja - 24 miesiące, liczona od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, wypełnienia bez zastrzeżeń zobowiązań umownych Wykonawcy, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
5 Dodatkowe informacje - Jeżeli Zamawiający nie wskazał wszystkich informacji we wstępnym opisie przedmiotu, proszę o wskazanie braków w opisie (jeśli występują) (0)
6 Koszty dodatkowe - cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
7 Przekazanie kalkulacji przedstawiającej sposób obliczenia ceny ze wskazaniem kosztów stałych i zmiennych, które będą podstawą do rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych prac - Przekazanie kalkulacji przedstawiającej sposób obliczenia ceny ze wskazaniem kosztów stałych i zmiennych, które będą podstawą do rozliczenia powykonawczego faktycznie wykonanych prac: PROSZĘ POTWIERDZIĆ ZAŁĄCZAJĄC ZAŁĄCZNIK. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 199

Send a message