Proceeding: Modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie obiektu KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56

Łukasz Gliźniewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 08-03-2019 10:31:00
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019r. do godz. 10:00. 

3. Termin realizacjiprzedmiotu zamówienie - 7 dni roboczych od dnia podpisaniaumowy/zlecenia. 

4. Gwarancja minimum 24 miesiące - za wykonaną pracę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.


Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie obiektu KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56 Roboty budowlane

Zał. nr 2 - OPZ KPP [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Zał. nr 1 - Formular [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2989 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy/zlecenia, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące - za wykonaną pracę (0)
Unlock the form

The number of page views: 76

Send a message