Postępowanie: Modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie obiektu KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56

Łukasz Gliźniewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Zamieszczenie : 08-03-2019 10:31:00
Składanie ofert: 15-03-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019r. do godz. 10:00. 

3. Termin realizacjiprzedmiotu zamówienie - 7 dni roboczych od dnia podpisaniaumowy/zlecenia. 

4. Gwarancja minimum 24 miesiące - za wykonaną pracę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.


Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie obiektu KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56 Roboty budowlane

Zał. nr 2 - OPZ KPP [...].pdf

Zał. nr 1 - Formular [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy/zlecenia, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące - za wykonaną pracę (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 42

Wyślij wiadomość