Proceeding: PN-14/19 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby jednostek UMP w Poznaniu.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Division: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 06-03-2019 14:52:00
Placing offers: 15-03-2019 09:00:00
Opening offers : 15-03-2019 09:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.


Announcements

2019-04-02 11:37 Dział Zamówień Publicznych PN-14/19 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PN_14_19_wybor_ofert [...].pdf

2019-03-15 11:43 Dział Zamówień Publicznych PN-14/19 Informacja z otwarcia ofert

PN_14_19_informacja_ [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opis przedmiotu zamówienia w załącznikach do postępowania - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 118

Send a message