Proceeding: Zakup szafek uczniowskich 10-skrytkowych

Roman Matyjaszczyk
Gmina Świebodzin Division: Szkoła Podstawowa nr 7
Deadlines:
Posted : 06-03-2019 09:58:20
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup szafek uczniowskich 10-skrytkowych dla szkoły podstawowej według specyfikacji zamieszczonej w załącznikach. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena. Oferowane materiały muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku w szkole. W załączeniu: zaproszenie, formularz cenowo - ofertowy, projekt umowy. Oferty proszę składać na załączonym formularzu cenowo - ofertowym wyłącznie na platformie zakupowej.

Announcements

2019-03-11 09:40 Roman Matyjaszczyk Uszczegółowienie specyfikacji zamówienia.
Po licznych zapytaniach informuję, iż nadruk UV z logiem szkoły może zostać zastąpiony naklejką z logo szkoły.
Minimalna grubość blachy, z której wykonane zostaną szafki uczniowskie to 0,8mm.
Roman Matyjaszczyk

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 zakup szafek uczniowskich 10-skrytkowych zakup szafek uczniowskich 10-skrytkowych 15 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - do 19 kwietnia 2019r, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 63

Send a message