Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 pakietów

Deadlines:
Posted : 26-02-2019 09:43:00
Placing offers: 01-04-2019 11:00:00
Opening offers : 01-04-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 568.53 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
SIWZ 8 PN D UE 2019.pdf pdf 343.15 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 259.87 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 40.52 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
JEDZ 8 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 20.33 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 12.53 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 13.84 2019-02-26 09:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ - 2.pdf pdf 564.34 2019-03-12 12:52:26 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ - 1.pdf pdf 309.12 2019-03-06 11:28:34 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ - 3.pdf pdf 440.79 2019-03-19 13:10:32 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ- 4.pdf pdf 233 2019-03-26 13:15:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 305.87 2019-04-02 10:10:38 Public message
odrzucenie Shobu-Kan.pdf pdf 243.88 2019-04-09 08:31:20 Public message
odrzucenie Oss.pdf pdf 244.85 2019-04-10 12:36:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2.pdf pdf 254.09 2019-05-16 11:06:32 Public message
Zestawienie ofert 2.pdf pdf 117.41 2019-05-16 11:06:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1.pdf pdf 293.75 2019-05-13 13:27:24 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 126.33 2019-05-13 13:27:48 Public message
odrzucenie.pdf pdf 249.55 2019-04-08 07:58:34 Public message

Announcements

2019-05-16 11:06 Karolina Żyrek Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Pakietów: 6, 10, 13, 15, 21, 30.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zestawienie ofert 2. [...].pdf

2019-05-13 13:29 Karolina Żyrek Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2019-04-10 12:36 Karolina Żyrek Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty w zakresie Pakietu 26.

odrzucenie Oss.pdf

2019-04-09 08:31 Karolina Żyrek Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty w zakresie Pakietu 24.

odrzucenie Shobu-Kan [...].pdf

2019-04-08 07:58 Karolina Żyrek Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty w zakresie Pakietu 11.

odrzucenie.pdf

2019-04-02 10:10 Karolina Żyrek Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2019 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-03-26 13:16 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-03-19 13:10 Karolina Żyrek Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-03-12 12:54 Karolina Żyrek Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-03-06 11:29 Karolina Żyrek Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1759