Proceeding: Przegląd, kalibracja i legalizacja analizatorów spalin KANE AUTO 4-1 MID

Dominika Walendzik
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 07-02-2019 14:12:00
Placing offers: 11-02-2019 13:00:00
Opening offers : 11-02-2019 13:05:00

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ogłoszenia w załączeniu

7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem

8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 603-30-98

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd, kalibracja i legalizacja analizatorów spalin KANE AUTO 4-1 MID Przegląd, kalibracja i legalizacja analizatorów spalin KANE AUTO 4-1 MID 4 pc. Wydział Zaopatrzenia KSP
ul. Włochowska 25/33
02-336, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 19

Send a message