Proceeding: Najem elementów deskowań niezbędnych do podparcia stropu w miejscu katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Deadlines:
Posted : 06-02-2019 12:50:00
Placing offers: 12-02-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:    

  a)  Najem elementów deskowań niezbędnych do realizacji robót Zamawiającego.  

Wynajmowany sprzęt posłuży do podparcia stropu w miejscu katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

 b)  Usługa transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego, a po zakończeniu obowiązywania umowy jego odbiór.  

c) Opracowanie projektu technicznego podparcia stropu w miejscu katastrofy budowlanej.

 Zamawiający wymaga:   

1)  Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,   

2)  Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące i od dnia podpisania umowy.   

3) Przekazania Cennika Detalicznego.   

Warunki realizacji zamówienia oraz płatności znajdują się we wzorze umowy,będącej załącznikiem do zapytania.  

Kryterium:    

1. Kryterium 80% -  procent wartości najmowanych produktów umownych  

2. Kryterium 10%- koszt transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego, a po zakończeniu obowiązywania umowy jego odbiór.  

3.  Kryterium 10%- koszt wykonania projektu technologicznego podparć.

Zakończenie przyjmowania ofert: 12.02.2019 r. godzina 09:00.

W przypadku pytań:  

-merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.     

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
UMOWA WZÓR PODPARCIE _2019.pdf pdf 134.75 2019-02-06 12:50:00 Dział Inwesytcji Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Procent wartości najmowanych produktów umownych 80% Proszę wpisać wartość procentową (0)
2 Koszt transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego, a po zakończeniu obowiązywania umowy jego odbiór. 10% Proszę wpisać koszty transportu w zł netto/brutto (0)
3 Koszt wykonania projektu technologicznego podparć. 10% Proszę wpisać koszt wykonania projektu w zł netto/brutto (0)
4 Warunki płatności - 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
5 Termin realizacji przedmiotu umowy - 24 miesięcy i od dnia podpisania umowy proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM (0)
6 Cennik Detaliczny - Załączenie do oferty Cennika Detalicznego proszę potwierdzić załączając załącznik. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 192

Send a message