Proceeding: Dostawa oprogramowania SIMATIC STEP 7

Deadlines:
Posted : 06-02-2019 09:14:00
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 10:05:00

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym, Tomyślu Spółka z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na dostawę  oprogramowania:

1. 6ES7822-1AE05-OYA5 - Simatic STEP 7  prof. V15 Floating License Download; Software, Documentation And License Key For Download; Class A; 6  Languages: GE, EN, IT, FR, ES, ZN Executable Under  - 1 szt.

2. 6AV2101-0AA05-OAH5 - TIA Portal: Simatic Wincc Comfort V151, Licencja   przenośna (Download), oprogramowanie inżynierskie i  dokumentacja do pobrania, współpracujące z systemami operacyjnymi: Windows 7/10 (64 BIT) lub Window - 1 szt.

Niniejsze postępowanie nie jest  zamówieniem publicznym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych   i realizowane jest  w oparciu o Regulamin zamówień zamawiającego.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-02-13 10:12 Irena Hojsler Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór wykonawcy.pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za całość dostawy 1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Targowa 8
64-300, Nowy Tomyśl
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 7 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 7 dni od daty opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (0)
Unlock the form

The number of page views - 69

Send a message