Proceeding: Zapytanie ofertowe na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (Zapytanie poniżej progu - dostawy)

Deadlines:
Posted : 04-02-2019 08:52:14
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : 11-02-2019 12:15:00

Requirements and specifications

W imieniu SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (filtr FK-4/360/6k(540x515) – 2 sztuki, filtr FC-292/K/9(840x540) – 1 sztuka).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 10 dni od chwili przesłania zamówienia wykonawcy;

- koszty dostawy po stronie wykonawcy.

Informacje dodatkowe:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 693-337-351

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

2019-02-13 13:20 Karol Rogalla Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (Zapytanie poniżej progu - dostawy) (ID 194654) została wybrana firma:
Biuro Handlowe Eksport-Import Krzysztof Nowakowski
spółka jawna
ul. Kościuszki 9
09-402 PŁOCK

która zaoferowała realizację zadania w kwocie: 644,52zł

Pozdrawiam
Karol Rogalla

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Filtr FK-4/360/6k (540x515) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 2 pc. - (0)
2 Filtr FC-292/K/9 (840x540) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 76

Send a message