Postępowanie: Zapytanie ofertowe na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (Zapytanie poniżej progu - dostawy)

Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : 11-02-2019 12:15:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (filtr FK-4/360/6k(540x515) – 2 sztuki, filtr FC-292/K/9(840x540) – 1 sztuka).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 10 dni od chwili przesłania zamówienia wykonawcy;

- koszty dostawy po stronie wykonawcy.

Informacje dodatkowe:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 693-337-351

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

2019-02-13 13:20 Karol Rogalla Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu na dostawę filtrów wentylacji mechanicznej (Zapytanie poniżej progu - dostawy) (ID 194654) została wybrana firma:
Biuro Handlowe Eksport-Import Krzysztof Nowakowski
spółka jawna
ul. Kościuszki 9
09-402 PŁOCK

która zaoferowała realizację zadania w kwocie: 644,52zł

Pozdrawiam
Karol Rogalla

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Filtr FK-4/360/6k (540x515) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 2 szt. - (0)
2 Filtr FC-292/K/9 (840x540) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość