Proceeding: Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3

Deadlines:
Posted : 31-01-2019 13:59:58
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : 11-02-2019 12:05:00

Requirements and specifications

W imieniu SP ZOZ MSWiA z W - M CO w Olsztynie. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: II połowa lutego 2019

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 89 539 82 41

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

2019-02-20 08:48 Lucyna Onopa
ID 194121 Olsztyn,19.02.2019

Dot.: Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Happy Tree Niszczenie Dokumentacji
Marcin Rybandt
ul. Przebendowskiego 25/30
84-100 Puck
Wartość netto: 600,00 zł netto
Wartość brutto: 738,00 zł brutto
2. ERMET RECYKLING
Rafał Maluchnik
ul. Składowa 3
10-421 Olsztyn
Wartość netto: 7 500,00 zł
Wartość brutto: 9 225,00 zł
3. Archiwum - Digitalizacja Terra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8
62-051 Wiry
Wartość netto: 34 500, 00 zł
Wartość brutto: 42 435,00 zł
4. Eko – Sfera 2014 Sp. z o.o.
Kolberga 4/5
02-650 Warszawa
Wartość netto: 15 00,00 zł
Wartość brutto: 18 450,00 zł
5. PPHU ABBA EKOMED Sp. z o.o
ul. Filomatów Pomorskich 8
87-100 Toruń
Wartość netto: 20 700,00 zł
Wartość brutto: 22 356,00 zł
6. Microsystem Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 34
80-299 Gdańsk
Wartość netto: 3 750,00 zł
Wartość brutto: 4 612,50 zł
7. Kart Elektro Recykling
ul. Polna 115,
87-100 Toruń
Wartość netto: 31 500,00 zł
Wartość brutto: 22 356,00 zł
8. EKO –MAR Rzemek Mariusz
ul. Jana Pawła II 18D,
06-100 Pułtusk
Wartość netto: 1 125,00 zł
Wartość brutto: 1 383,75 zł
2. Mając na uwadze kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu - jakim jest cena, do realizacji wybrano oferty następujących Wykonawców:

Happy Tree Niszczenie Dokumentacji
Marcin Rybandt
ul. Przebendowskiego 25/30
84-100 Puck
Wartość netto: 600,00 zł netto
Wartość brutto: 738,00 zł brutto

Wykonał w 1 egz. - L.O
Zamieszczono na stronie internetowej

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3 Wymagania dotyczące zamówienia w załączniku 15 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 98

Send a message