Postępowanie: Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3

Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : 11-02-2019 12:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu SP ZOZ MSWiA z W - M CO w Olsztynie. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: II połowa lutego 2019

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 89 539 82 41

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zniszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i zdjęć RTG) zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 - poziom bezpieczeństwa P-3 i F-3 Wymagania dotyczące zamówienia w załączniku 15 tona - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość