Proceeding: Zapytania o cenę – badanie rynku, na wybrane śruby,nakrętki, podkładki wymienione w załączniku. Zapytanie poniżej progu - dostawy 18/FZ/2019.

Deadlines:
Posted : 30-01-2019 11:13:00
Placing offers: 12-02-2019 09:00:00
Opening offers : 12-02-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

 Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w  trybie Zapytania o cenę – badanie rynku, zaprasza do złożenia oferty na wybrane śruby, nakrętki, podkładki wymienione w załączniku. Otrzymane oferty pozwolą Państwa firmę umieścić na „Liście Dostawców/Wykonawców”. Wykonawcom z „Listy Dostawców/Wykonawców” oferującym w chwili zamawiania (zakupu) najkorzystniejsze warunki dostawy, uwzględniające cenę, dostępność materiału, termin realizacji, jakość i koszt dostawy będą udzielane zamówienia (dokonywane zakupy) w pierwszej kolejności. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Do wyceny materiałów należy dodatkowo podać następujące informacje:

  • Termin gwarancji na oferowany materiał. 
  • Proponowany termin płatności. 
  • Deklarowany termin realizacji zamówienia.
  • Czas ważności proponowanych cen (min. 3 miesiące). 
  • Określenie producenta proponowanych materiałów. 
  • Deklaracje czy zamówiony materiał zostanie nieodpłatnie dostarczony do magazynu KPEC  w Bydgoszczy przy ul. Ks. J. Schulza 5. 
  • Czy firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO. 
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktów oraz nr telefonu, fax-u i adresu e‑mail.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub Pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty cenowej-Śruby.docx docx 36.5 2019-01-30 11:13:00 Krzysztof Lewicki Proceeding
Pismo do Formularza Oferty Cenowej - Śruby.pdf pdf 116 2019-01-30 11:13:00 Krzysztof Lewicki Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 182.81 2019-02-26 12:58:51 Iwona Żuławska Public message

Announcements

2019-02-26 12:58 Iwona Żuławska W dniu 25.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku:

Wynik postępowania.p [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 śruby,nakrętki,podkładki Pozycje wyszczególnione w treści Formularza oferty cenowej. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Ilość dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę podać. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - Ilość dni od złożenia zamówienia, proszę podać. (0)
5 Gwarancja - min. … miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
6 Ważność oferty. - Ilość dni od złożenia oferty, proszę podać. (0)
7 Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnośći, aterty, katalogi i.t.p. - Dołączam dokumenty, katalogi, proszę potwierdzić i załączyć. (0)
Unlock the form

The number of page views - 271

Send a message