Postępowanie: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie

Maciej Balcerkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 11:30:00
Otwarcie ofert : 11-02-2019 11:35:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie .  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymaniaprawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 21 dni od podpisaniaumowy;  

- dodatkowe koszty: po stronieWykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęciagwarancją przez min.36 miesięcy;  


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.:

-       Małgorzata Sowa – tel. 91 444 11 28 (8:00÷15:00), malgorzata.sowa@usz.edu.pl;

-       Maciej Balcerkiewicz – tel. 91 444 10 21 (8:00÷15:00), maciej.balcerkiewicz@usz.edu.pl;

-       Katarzyna Ziembicka – tel. 91 444 10 22 (8:00÷15:00) katarzyna.ziembicka@usz.edu.pl,

-       Marek Badurski – tel. 91 444 10 17 (8:00÷15:00), marek.badurski@univ.szczecin.pl.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 rob.bud. Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie

SKM_C224e19012808540 [...].pdf

1 szt. Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453, Szczecin
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - ... dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - ... dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. ….. Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
5 Uprawnienia - proszę o załączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w OPZ (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
6 Przedmiar/kosztorys - proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
7 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość