Proceeding: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie

Maciej Balcerkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 28-01-2019 09:18:29
Placing offers: 11-02-2019 11:30:00
Opening offers : 11-02-2019 11:35:00

Requirements and specifications

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie .  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymaniaprawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 21 dni od podpisaniaumowy;  

- dodatkowe koszty: po stronieWykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęciagwarancją przez min.36 miesięcy;  


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.:

-       Małgorzata Sowa – tel. 91 444 11 28 (8:00÷15:00), malgorzata.sowa@usz.edu.pl;

-       Maciej Balcerkiewicz – tel. 91 444 10 21 (8:00÷15:00), maciej.balcerkiewicz@usz.edu.pl;

-       Katarzyna Ziembicka – tel. 91 444 10 22 (8:00÷15:00) katarzyna.ziembicka@usz.edu.pl,

-       Marek Badurski – tel. 91 444 10 17 (8:00÷15:00), marek.badurski@univ.szczecin.pl.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 rob.bud. Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75/3 w Szczecinie

SKM_C224e19012808540 [...].pdf

1 pc. Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - ... dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - ... dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. ….. Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Uprawnienia - proszę o załączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w OPZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Przedmiar/kosztorys - proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 90

Send a message