Postępowanie: Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego ZP-DA-116/18

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : 11-02-2019 12:30:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”

Przedmiotem zamówienia jest obsługa odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu; wyżywienia; sal konferencyjnych i dodatkowych pomieszczeń; parkingu; usług dodatkowych.

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. W dokumentach zamieszczonych przez Zamawiającego w formie edytowalnej nie można zmieniać ich treści.

Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.:http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF.W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości  przetargi@udt.gov.pl.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość