Proceeding: WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO CARVINGOWEGO - SZKLARSKA PORĘBA

Deadlines:
Posted : 09-01-2019 09:08:24
Placing offers: 14-01-2019 09:00:00
Opening offers : 14-01-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamawiający - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie USŁUGI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO CARVINGOWEGO NA POTRZEBY AWL W 2019 R, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy  - załączniki do postępowania. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Termin wykonania usługi: od stycznie do marca 2019 wg harmonogramu zawartego w załącznikach do postępowania.

Miejsce dostarczenie i odbioru sprzętu: Ośrodek Szkolenia WYSOKI KAMIEŃ, ul. Oficerska 4 w Szklarskiej Porębie.

Do oferty należy załączyć kalkulację ceny - zestawienie asortymentowo-wartościowe wg załącznika .xls. Cena jednostkowa w zestawieniu asortymentowo-wartościowym jest to cena wypożyczenia 1 kompletu sprzętu na cały okres podany w opisie pozycji asortymentowej.

Proszę o wpisanie w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą. W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" ,

- w sprawach formalnych, niezwiązanych z obsługą platformy pod nr tel. 261-658-555

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
opz Szklarska Poręba.docx docx 20.25 2019-01-09 09:08:24 Proceeding
wzor umowy sprzet narciarski Szklarska Poręba.docx docx 33.78 2019-01-09 09:08:24 Proceeding
zestawienie szklarska poręba.xls xls 154 2019-01-09 09:08:24 Proceeding

Announcements

2019-01-14 12:44 Dorota SZYMAŃSKA Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wypożyczenie 15 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 15 kompletów sprzętu na 12 dni - w terminie 21.01.2019 r. ÷ 01.02.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
2 Wypożyczenie 48 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 48 kompletów sprzętu na 4 dni - w terminie 05.02.2019 r. ÷ 08.02.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 service - (0)
3 Wypożyczenie 10 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 10 kompletów sprzętu na 5 dni - w terminie 21.01.2019 r. ÷ 25.01.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt odbioru i dostawy - Koszt dostarczenia i odbioru sprzętu od Zamawiającego po stronie Wykonawcy; proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer