Postępowanie: WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO CARVINGOWEGO - SZKLARSKA PORĘBA

Terminy:
Zamieszczenie : 09-01-2019 09:08:24
Składanie ofert: 14-01-2019 09:00:00
Otwarcie ofert : 14-01-2019 09:05:00

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie USŁUGI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO CARVINGOWEGO NA POTRZEBY AWL W 2019 R, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy  - załączniki do postępowania. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Termin wykonania usługi: od stycznie do marca 2019 wg harmonogramu zawartego w załącznikach do postępowania.

Miejsce dostarczenie i odbioru sprzętu: Ośrodek Szkolenia WYSOKI KAMIEŃ, ul. Oficerska 4 w Szklarskiej Porębie.

Do oferty należy załączyć kalkulację ceny - zestawienie asortymentowo-wartościowe wg załącznika .xls. Cena jednostkowa w zestawieniu asortymentowo-wartościowym jest to cena wypożyczenia 1 kompletu sprzętu na cały okres podany w opisie pozycji asortymentowej.

Proszę o wpisanie w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą. W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" ,

- w sprawach formalnych, niezwiązanych z obsługą platformy pod nr tel. 261-658-555

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2019-01-14 12:44 Dorota SZYMAŃSKA Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wypożyczenie 15 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 15 kompletów sprzętu na 12 dni - w terminie 21.01.2019 r. ÷ 01.02.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 usługa Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
2 Wypożyczenie 48 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 48 kompletów sprzętu na 4 dni - w terminie 05.02.2019 r. ÷ 08.02.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 usługa - (0)
3 Wypożyczenie 10 kompletów sprzętu narciarskiego wartość netto/brutto całej usługi - 10 kompletów sprzętu na 5 dni - w terminie 21.01.2019 r. ÷ 25.01.2019 r. Należy załączyć kalkulację ceny wg załącznika .xls 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt odbioru i dostawy - Koszt dostarczenia i odbioru sprzętu od Zamawiającego po stronie Wykonawcy; proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość