Proceeding: ZP/3/2019- świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową

Deadlines:
Published : 08-01-2019 15:43:00
Placing offers : 21-02-2019 09:00:00
Offers opening : 21-02-2019 10:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiuoświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne nastronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony plik wformacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd i postępować zgodnie z instrukcją.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 246.3 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
SIWZ 3-2019.pdf pdf 1044.9 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 132.68 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
espd-request.xml xml 127.83 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
zał. nr 2 do SIWZ- JEDZ-ZP-3-19.doc doc 187 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 592.45 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
zał. do projektu umowy.zip zip 499.84 2019-01-08 15:43:00 Proceeding
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1-8.pdf pdf 872.42 2019-01-08 15:55:29 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi wraz ze zminą terminu składania ofert.pdf pdf 685.96 2019-01-29 14:51:52 Public message
SIWZ 3-2019 - modyfikacja 29.01.2019.pdf pdf 1046.63 2019-01-29 14:54:17 Public message
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1-8 - modyf. 29.01.19.pdf pdf 876.91 2019-01-29 14:54:34 Public message
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy 29.01.2019.pdf pdf 646.04 2019-01-29 14:54:42 Public message
2. Pytania i odp.pdf pdf 663.83 2019-01-31 11:27:33 Public message
1. Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 70.98 2019-01-31 11:29:12 Public message
3. Pytania i odp.pdf pdf 737.3 2019-02-04 14:50:21 Public message
4. Pytania i odp.pdf pdf 802.02 2019-02-05 12:08:35 Public message
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy 05.02.2019.pdf pdf 624.3 2019-02-05 12:09:52 Public message
5. Pytania i odp.pdf pdf 655.35 2019-02-05 15:25:33 Public message
6. Pytania i odp wraz ze zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 813.21 2019-02-08 14:40:30 Public message
SIWZ 3-2019 - modyfikacja 08.02..2019.pdf pdf 1047.24 2019-02-08 14:40:46 Public message
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1-8 - modyf. 08.02.2019.pdf pdf 877.05 2019-02-08 14:40:56 Public message
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy 08.02.2019.pdf pdf 678.08 2019-02-08 14:41:06 Public message
zał. do projektu umowy 08.02.2019.zip zip 497.68 2019-02-08 14:41:13 Public message
7. Pytania i odp.pdf pdf 721.17 2019-02-12 15:12:37 Public message
zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1-8 - modyf. 12.02.2019.pdf pdf 883.5 2019-02-12 15:12:49 Public message
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy 12.02.2019.pdf pdf 624.71 2019-02-12 15:12:54 Public message
zał. do projektu umowy 12.02.2019.zip zip 497.98 2019-02-12 15:12:59 Public message
2. Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 70.15 2019-02-12 15:13:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 357.58 2019-02-21 15:47:09 Public message
Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnienieu postepownaia - pakiet 3.pdf pdf 1485.19 2019-03-06 15:13:03 Public message
Zawiadomienie ow wynikach postępowania pakiet 1,2,3,4,6.pdf pdf 792.91 2019-03-13 13:30:31 Public message
Zawiadomienie ow wynikach postępowania pakiet 5,7, 8 doc.pdf pdf 781.08 2019-03-22 14:02:31 Public message

Announcements

2019-03-22 14:02 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania w zakresie pakietu 5, 7, 8

Zawiadomienie ow wyn [...].pdf

2019-03-13 13:30 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania w zakresie pakietu 1,2,3,4,6

Zawiadomienie ow wyn [...].pdf

2019-03-06 15:15 Marzena Landowska 1. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 3

Informacja o odrzuce [...].pdf

2019-02-21 15:47 Marzena Landowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-12 15:13 Marzena Landowska 2. Zmiana ogłoszenia

2. Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2019-02-12 15:13 Marzena Landowska 7. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami

7. Pytania i odp.pdf

zał. nr 3 do SIWZ - [...].pdf

zał. nr 4 do SIWZ - [...].pdf

zał. do projektu umo [...].zip

2019-02-08 14:41 Marzena Landowska 6. Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą terminu składania ofert oraz załącznikami

6. Pytania i odp wra [...].pdf

SIWZ 3-2019 - modyfi [...].pdf

zał. nr 3 do SIWZ - [...].pdf

zał. nr 4 do SIWZ - [...].pdf

zał. do projektu umo [...].zip

2019-02-05 15:25 Marzena Landowska 5. Odpowiedzi na pytania

5. Pytania i odp.pdf

2019-02-05 12:10 Marzena Landowska 4. Odpowiedzi na pytania wraz z projektem umowy

4. Pytania i odp.pdf

zał. nr 4 do SIWZ - [...].pdf

2019-02-04 14:50 Marzena Landowska 3. Odpowiedzi na pytania
2019-02-04 14:50 Marzena Landowska 3. Odpowiedzi na pytania

3. Pytania i odp.pdf

2019-01-31 11:29 Marzena Landowska 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1. Zmiana ogłoszenia [...].pdf

2019-01-31 11:27 Marzena Landowska 2. Odpowiedzi na pytania

2. Pytania i odp.pdf

2019-01-29 14:55 Marzena Landowska Zmodyfikowane załączniki do odp. nr 1 na pytania

SIWZ 3-2019 - modyfi [...].pdf

zał. nr 3 do SIWZ - [...].pdf

zał. nr 4 do SIWZ - [...].pdf

2019-01-29 14:52 Marzena Landowska 1. Odpowiedzi na pytania wraz ze zmiana terminu składania ofert

1. Pytania i odpowie [...].pdf

2019-01-10 13:07 Marzena Landowska UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698