Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE 2019/S 005-005937) - Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2

Tomasz Koralewski
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-01-2019 11:56:00
Placing offers: 25-04-2019 10:45:00
Opening offers : 25-04-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Zamawiającyw związku z pełną elektronizacją postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 3 zwołuje na dzień18 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 zebranie wszystkich potencjalnych wykonawców wcelu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaoraz procesu elektronicznego składania ofert.Spotkanie odbędzie się na salce konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy pok. nr 303 (Referat Inwestycyjny).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ i zał - bud obwodnicy etap 2.zip zip 3113.85 2019-01-08 11:56:00 Proceeding
Ogłoszenie TED 2019 S 005-005937.pdf pdf 171.93 2019-01-08 11:56:00 Proceeding
2. PRZEDMIARY pdf, ath.zip zip 4693.07 2019-01-08 11:56:00 Proceeding
Zał do siwz - linki do plików.pdf pdf 48.89 2019-01-08 11:56:00 Proceeding
zmiana terminu składania ofert.zip zip 728.52 2019-02-07 14:49:37 Public message
2019-OJS029-064152-pl.pdf pdf 70.2 2019-02-11 17:17:30 Public message
Odpowiedzi na pytania 1 - 21 luty 2019 r..pdf pdf 7579.55 2019-02-21 12:29:13 Public message
Odpowiedzi na pytania (2).pdf pdf 199.62 2019-02-25 11:06:36 Public message
Link do plików - odpowiedzi (1).pdf pdf 38.37 2019-02-25 11:06:42 Public message
Ogłoszenie TED 2019 S 040-089529 o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 69.75 2019-02-26 09:12:28 Public message
modyfikacja siwz - termin 8.03.zip zip 356.01 2019-03-08 09:25:16 Public message
Ogłoszenie TED 2019 S 050-114116 o zmianie ogłoszenia (3).pdf pdf 69.71 2019-03-12 14:36:36 Public message
modyfikacja siwz - termin 21.03.zip zip 350.98 2019-03-21 10:21:45 Public message
Ogłoszenie TED 2019 S 060-138058 o zmianie ogłoszenia (4).pdf pdf 69.79 2019-03-26 09:17:17 Public message
Odpowiedzi na pytania (3).zip zip 3073.75 2019-03-29 13:54:04 Public message
Ogłoszenie TED 2019 S 066-153562 o zmianie ogłoszenia (5).pdf pdf 74.02 2019-04-03 09:43:52 Public message
Zb zest ofert - etap 2.pdf pdf 780.71 2019-04-30 09:57:26 Public message
Ogłoszenie TED 2019 S 074-174545 o zmianie ogłoszenia (6).pdf pdf 73.83 2019-04-15 12:17:34 Public message
Odpowiedzi na pytania (5).zip zip 548.12 2019-04-17 15:18:52 Public message
Zb zest ofert - etap 2.pdf pdf 779.66 2019-04-25 14:19:33 Public message
Pytania i odpowiedzi zbiorczo.zip zip 863.86 2019-04-18 11:27:48 Public message
Odpowiedzi na pytania.zip zip 920.15 2019-04-10 14:36:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 97.03 2019-07-25 14:05:38 Public message

Announcements

2019-07-25 14:05 Monika Musielak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-04-30 10:00 Monika Musielak Zbiorcze zestawienie ofert - poprawa daty otwarcia

Zb zest ofert - etap [...].pdf

2019-04-25 14:19 Tomasz Koralewski Zbiorcze zestawienie ofert

Zb zest ofert - etap [...].pdf

2019-04-18 11:27 Tomasz Koralewski 1) Pytania i odpowiedzi - komplet w jednym zbiorczym dokumencie,
2) Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej i pdf,
3) Przedmiary: część 1 - 6 szt, część 2 - 12 szt, część 3 - 6 szt, część 4 - 6 szt.

Pytania i odpowiedzi [...].zip

2019-04-17 15:18 Tomasz Koralewski Odpowiedzi na pytania 5 (17.04.2019r.)

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2019-04-15 12:18 Monika Musielak Ogłoszenie TED 2019/S 074-174545 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie TED 2019 [...].pdf

2019-04-10 14:36 Tomasz Koralewski Odpowiedzi na pytania (4), zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2019-04-03 09:45 Monika Musielak Ogłoszenie TED 2019/S 066-153562 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie TED 2019 [...].pdf

2019-03-29 13:54 Tomasz Koralewski Odpowiedzi na pytania 3 (29.03.2019r.) i zmiana terminu wykonania zadania, zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2019-03-26 09:18 Monika Musielak Ogłoszenie TED 2019/S 060-138058 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie TED 2019 [...].pdf

2019-03-21 10:21 Tomasz Koralewski Pismo - zmiana terminu składania ofert

modyfikacja siwz - t [...].zip

2019-03-12 14:36 Tomasz Koralewski Ogłoszenie TED 2019/S 050-114116 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie TED 2019 [...].pdf

2019-03-08 09:25 Tomasz Koralewski Pismo - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

modyfikacja siwz - t [...].zip

2019-02-26 09:14 Tomasz Koralewski Ogłoszenie TED 2019/S 040-089529 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie TED 2019 [...].pdf

2019-02-25 11:06 Tomasz Koralewski Odpowiedzi na pytania 2 - 25.02.2019r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Link do plików - odp [...].pdf

2019-02-21 12:29 Tomasz Koralewski Odpowiedzi na pytania 1 - 21 luty 2019 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-02-11 17:17 Tomasz Koralewski Opublikowane sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) TED 2019/S 029-064152.

2019-OJS029-064152-p [...].pdf

2019-02-07 14:49 Tomasz Koralewski Pismo - zmiana terminu składania i otwarcia ofert wraz z przedmiarami w wersji arkusza kalkulacyjnego.

zmiana terminu skład [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2212