Proceeding: ZP/126/2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy

Deadlines:
Published : 03-01-2019 12:52:29
Placing offers : 15-02-2019 09:00:00
Offers opening : 15-02-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2109.82 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
instrukcja wypelniania JEDZ.pdf pdf 15066.86 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
SIWZ 126.doc doc 418 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
Załącznik 1 do SIWZ-formularz oferty.doc doc 95 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 184 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
Załącznik 4 do SIWZ - projekt umowy.doc doc 84 2019-01-03 12:52:29 Proceeding
Załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy.xls xls 226.5 2019-01-07 11:11:58 Proceeding
zał 1 -form oferty-modyfik22.01.2019.doc doc 97.5 2019-01-22 12:41:20 Public message
zał 3 -formularz rzeczowo-cenowy -modyfik 22.01.2019.xls xls 227 2019-01-22 12:41:26 Public message
1. pytania i odpow 22.01.2019.doc doc 335 2019-01-22 12:49:53 Public message
3. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 336.5 2019-01-29 12:49:55 Public message
2. pytania i odpow 29.01.2019.doc doc 348 2019-01-29 12:49:53 Public message
SIWZ 126-modyfikacja z 29.01.2019.doc doc 418 2019-01-29 12:50:00 Public message
sprostowanie II.pdf pdf 85.25 2019-01-31 10:13:55 Public message
zał 3 -formularz rzeczowo-cenowy -modyfik 22.01.2019, 07.02.2019, 08.02.2019.xls xls 228.5 2019-02-08 14:24:29 Public message
5. doprecyzowanie zapisu 08.02.2019.doc doc 336 2019-02-08 14:24:25 Public message
4. pytania i odpow 07.02.2019.doc doc 342 2019-02-07 13:45:55 Public message
zał 3 -formularz rzeczowo-cenowy -modyfik 22.01.2019, 07.02.2019.xls xls 228 2019-02-07 13:46:06 Public message
zestawienie ofert ZP-126-2018, gr.kapitalowa.pdf pdf 306.61 2019-02-15 12:14:38 Public message
potwierdzenie wpłaty wadium.T.pdf pdf 97.97 2019-02-18 13:54:41 Public message
zał 3 -formularz rzeczowo-cenowy -modyfik 22.01.2019, 07.02.2019, 08.02.2019.T.pdf pdf 858.04 2019-02-18 13:54:41 Public message
Załącznik 1 do SIWZ-formularz oferty.T.pdf pdf 224.94 2019-02-18 13:54:41 Public message
Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ.T.pdf pdf 396.12 2019-02-18 13:54:41 Public message
Oferta na dost.mat.biurowych ZP126 2018 zał.nr 1.pdf pdf 1003.04 2019-02-18 13:55:14 Public message
Oferta na dost.mat.biurowych ZP126 2018 zał.nr2.pdf pdf 6807.01 2019-02-18 13:55:14 Public message
Oferta na dost.mat.biurowych ZP126 2018 zał.nr3.pdf pdf 17977.8 2019-02-18 13:55:14 Public message
Oferta na dost.mat.biurowych ZP126 2018 zał.nr4.pdf pdf 307.59 2019-02-18 13:55:14 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf pdf 986.97 2019-03-06 14:49:58 Public message
WYNIK ZP-126-2018.doc doc 345.5 2019-03-20 12:40:42 Public message

Announcements

2019-03-20 12:41 Joanna Laskowska Wynik postępowania ZP/126/2018 (z dnia 20.03.2019 r.)

WYNIK ZP-126-2018 [...].doc

2019-03-06 14:50 Joanna Laskowska Odrzucenie oferty w postępowaniu ZP/126/2018

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2019-02-18 13:55 Joanna Laskowska w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.02.2019 w zaąłczeniu przesyłam oferty wykonawców Samfix i JMdata

potwierdzenie wpłaty [...].pdf

zał 3 -formularz rze [...].pdf

Załącznik 1 do SIWZ- [...].pdf

Załącznik 2 do SIWZ [...].pdf

Oferta na dost.mat.b [...].pdf

Oferta na dost.mat.b [...].pdf

Oferta na dost.mat.b [...].pdf

Oferta na dost.mat.b [...].pdf

2019-02-15 12:15 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP/126/2018

zestawienie ofert ZP [...].pdf

2019-02-08 14:24 Joanna Laskowska Doprecyzowanie zapisu pozycji 536 załącznika nr 3 do SIWZ

zał 3 -formularz rze [...].xls

5. doprecyzowanie za [...].doc

2019-02-07 13:46 Joanna Laskowska Pytania i odpowiedzi z dnia 07.02.2019 oraz modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ

4. pytania i odpow 0 [...].doc

zał 3 -formularz rze [...].xls

2019-01-31 10:14 Joanna Laskowska sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
2019-01-31 10:14 Joanna Laskowska sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie II.pdf

2019-01-29 12:50 Joanna Laskowska Pytania i odpowiedzi (29.01.2019), modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

3. zmiana terminu sk [...].doc

2. pytania i odpow 2 [...].doc

SIWZ 126-modyfikacja [...].doc

2019-01-22 12:50 Joanna Laskowska 1.

1. pytania i odpow 2 [...].doc

2019-01-22 12:42 Dział Zamówień Publicznych 1. Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja -22.01.2019 r.

zał 1 -form oferty-m [...].doc

zał 3 -formularz rze [...].xls

2019-01-10 13:29 Dagmara Żukowska UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769